... ...

Podczas konferencji  Defence24 Days szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera odniósł się m.in. do przygotowanego w BBN projektu ustawy o działaniach organów władzy państwowej na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, który w ubiegłym tygodniu został skierowany do Sejmu.

Projekt  ustawy  nie został  jeszcze opublikowany  na stronie Sejmu, ani  nie nadano mu  numery.  Z informacji, jaka  przedstawił  szef  BBN  wynika, że najnowszy prezydencki projekt zawiera propozycje oparte na doświadczeniach z kryzysu na granicy, pandemii i wojny na Ukrainie. Pierwsza wersja projektu trafiła do Sejmu jeszcze w poprzedniej kadencji, ale prawicowy rząd  nie miał czasu  nim się  zająć.   Minister Siewiera nie chciałby, aby prezydencki projekt ustawy stał się przedmiotem walki politycznej. Jest zaproszeniem do debaty parlamentarnej i współpracy z m.in. z szefem MON i szefem  Sztabu Generalnego WP, którzy  mogliby  wnieść swoje  propozycje na przykład dotyczące  Dowództwa Transformacji, co jest jednym z priorytetowych  działań  kierownictwa  resortu ON, a także adaptacji struktury dowodzenia, również na poziomie wykonawczym.

Reforma dowództw, czyli powrót  do znanych  rozwiązań  

Wśród kluczowych założeń projektu  jest m.in. reforma dowództw w Wojsku Polskim, czyli  odtworzenie istniejących do 2013 roku dowództw poszczególnych rodzajów sił zbrojnych (Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych czy Marynarki Wojennej), w miejsce istniejących obecnie Dowództwa Generalnego RSZ, w którym istnieją Inspektoraty poszczególnych rodzajów wojsk  oraz Dowództwa Operacyjnego.

W ramach reformy Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych przekształcone mają zostać w Dowództwo Połączonych Rodzajów Sił Zbrojnych. Utworzone mają zostać poszczególne dowództwa rodzajów sił zbrojnych: Dowództwo Wojsk Lądowych, Dowództwo Sił Powietrznych oraz Dowództwo Marynarki Wojennej, a także Dowództwo Komponentu Wojsk Medycznych.
Założenia projektu są zbieżne z rekomendacjami Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP.

Dowodzisz-szkolisz-odpowiadasz

Szef BBN wskazał na wojskową zasadę „dowodzisz-szkolisz-odpowiadasz” -  kluczową dla całego procesu dowodzenia i szkolenia żołnierzy. „Jak w obecnym systemie dowództwa dowódca operacyjny ma realizować tą zasadę, jeśli dowódca generalny odpowiada za szkolenie? Jak dowódcy jednostek mają przechodzić z systemu kierowania i dowodzenia w czasie pokoju  do wojennego systemu dowodzenia, tak aby ta zasada, wpajana każdemu dowódcy od pierwszego dnia szkolenia, była zachowana?” J. Siewiera dodał, że obecny system był zaprojektowany w zupełnie innych warunkach, gdy polskie wojsko działało głównie na misjach zagranicznych, a nikt nie myślał o pełnowymiarowej wojnie w regionie.

Nowa rola marszałków Sejmu i Senatu

Projekt dotyczy  także szeregu zagadnień związanych z bezpieczeństwem państwa – w tym m.in. roli marszałków Sejmu i Senatu odpowiednio drugiej i trzeciej osoby w państwie – w system kierowania obroną państwa, a także zasad tworzenia stałych planów obronnych, czy też funkcjonowania gospodarki w warunkach mobilizacji.  Dziś druga osoba w państwie, marszałek Sejmu, który odpowiada  m.in. za  wprowadzenie stanu wojennego i stanu wojny, nie przemieszcza się z parlamentu na zapasowe stanowisko i nie jest włączony w system. Jak to możliwe w państwie, które ma w ostatnich dekadach doświadczenia wakatu na stanowisku prezydenta RP?” – mówił minister Siewiera, przypominając, że w takiej sytuacji to marszałek Sejmu przejmuje wykonywania zadań głowy państwa

Kluczowym celem ustawy jest także m.in. wprowadzenie stałych planów obronnych. We wniesionej propozycji wprowadzone zostaną stałe plany  obronne, czyli  przygotowane na poziomie strategicznym w formie  Polityczno-Strategicznej Dyrektywy Obronnej  oraz do codziennej aktualizacji, z możliwością użycia wojska przez szefa Sztabu Generalnego WP.  Chodzi o sprawne wykorzystanie wojska w kryzysowej sytuacji, np. podczas ataków hybrydowych.

Projekt ustawy, jako inicjatywa prezydencka przygotowany został w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego przy współpracy z Kancelarią Prezydenta RP. BBN, Ry

Zdjęcie: CO MON