... ...

Ochrona granicy państwowej, kontrola ruchu granicznego, zapobieganie i przeciwdziałanie nielegalnej migracji – to główne zadania Straży Granicznej, formacji, która 16 maja, obchodzi swoje święto. Centralne  obchody Święta Straży Granicznej odbyły się na wyspie Oławianka w Gdańsku  z udziałem  Prezydenta  RP  Andrzeja  Dudy, który wręczył nominacje generalskie.  Promocję na pierwszy stopień oficerski otrzymało ponad 200 funkcjonariuszy.

Prezydent przypomniał, że w tym roku obchodzimy 33. rocznicę powstania tej formacji, a także 100. rocznicę powstania historycznej formacji wojskowej – Korpusu Ochrony Pogranicza – powołanej w 1924 roku, aby chronić granic odradzającej się Rzeczypospolitej.  Podkreślił, że wagę i znaczenie tej służby nasze społeczeństwo poznało latem 2021 roku, gdy rozpoczęło się szturmowanie polskiej granicy z Białorusią przez nielegalnych migrantów.

Andrzej Duda wskazał, że ataki były realizowane przez reżim białoruski przy wsparciu władz na Kremlu. – Działania hybrydowe poprzedziły późniejszą agresję rosyjską na Ukrainę – zauważył.

Szef MSWiA Tomasz Siemoniak podziękował funkcjonariuszom Straży Granicznej za ich codzienną służbę i poświęcenie. Podkreślił przy tym, że kwestia bezpieczeństwa naszych granic to sprawa priorytetowa. Minister przypomniał, że Straż Graniczna musiała się zmierzyć w ostatnich latach z jednymi z największych wyzwań w historii tej formacji. Dodał przy tym, że funkcjonariusze Straży Granicznej zawsze mogą liczyć na wsparcie ze strony MSWiA.

Nominacje generalskie, promocje oficerskie i odznaczenia państwowe

Podczas obchodów Święta Straży Granicznej awans na stopień generała dywizji SG odebrał komendant główny SG gen. bryg. SG Robert Bagan. Z kolei komendant Podlaskiego Oddziału SG płk SG Sławomir Klekotka otrzymał awans na stopień generała brygady. Nowo mianowani generałowie otrzymali z rąk ministra Tomasza Siemoniaka pamiątkowe szable generalskie.

W czasie uroczystości odbyła się również ceremonia ślubowania nowo przyjętych funkcjonariuszy. Natomiast ponad 200 funkcjonariuszy zostało promowanych na pierwszy stopień oficerski, podporucznika Straży Granicznej.

Z okazji tegorocznego święta Straży Granicznej awanse na wyższe stopnie otrzymało w korpusie oficerskim ponad 170 funkcjonariuszek i funkcjonariuszy, w korpusie chorążych prawie 740 funkcjonariuszek i funkcjonariuszy, w korpusie podoficerów ponad 1000 funkcjonariuszek i funkcjonariuszy.

Prezydent RP Andrzej Duda wręczył Krzyże Zasługi oraz Medale za Długoletnią Służbę. Natomiast minister Tomasz Siemoniak wraz z komendantem głównym SG wręczyli funkcjonariuszom Medale Za Zasługi dla Straży Granicznej.

Wspólny koncert i musztra paradna Orkiestry Reprezentacyjnej SG

Dzień wcześniej, 15 maja, na Długim Targu w Gdańsku odbył się wspólny koncert i musztra paradna Orkiestry Reprezentacyjnej SG, Orkiestry Morskiego Oddziału SG oraz Kompanii Reprezentacyjnej SG.

Muzycy obu orkiestr Straży Granicznej zaprezentowali utwory muzyki regionalnej, które stanowią unikalne połączenie morza i gór. Nie zabrakło również utworów klasycznych, a także muzyki rozrywkowej i popularnej. Zaprezentowany został także, nawiązujący do tradycji podhalańskiej, pokaz tańca góralskiego z wykorzystaniem trombit.

Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej jest jedyną z orkiestr mundurowych, która podczas musztry paradnej używa tradycyjnych instrumentów ludowych, takich jak trombity beskidzkie, dzwonki pasterskie – „zbyrcoki”. Wyjątkowego charakteru dodaje jej góralska ciupaga w ręku tamburmajora. Za sobą ma przeszło 10 tysięcy koncertów.  

Orkiestra Morskiego Oddziału Straży Granicznej jest znana z widowiskowych pokazów musztry paradnej i występów plasujących ją jako muzycznego ambasadora Straży Granicznej. Jej muzycy występują w marynarskich mundurach Straży Granicznej.

              ***

Straż Graniczna została powołana ustawą z dnia 12 października 1990 r., a swoje funkcjonowanie rozpoczęła 16 maja 1991 r. Aktualnie formacja ochrania ponad 3,5 tys. kilometrów polskiej granicy, z czego prawie 1,6 tys. przypada na odcinek zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. W Straży Granicznej służbę pełni obecnie około 14,5 tysiąca funkcjonariuszek i funkcjonariuszy, ich służbę wspiera około 3 tysięcy pracownic i pracowników.

Strukturę formacji tworzy Komenda Główna, Biuro Spraw Wewnętrznych oraz 9 oddziałów: Warmińsko-Mazurski, Podlaski, Nadbużański, Bieszczadzki, Karpacki, Śląski, Nadodrzański, Morski, Nadwiślański. Cztery oddziały ochraniają lądową granicę zewnętrzną UE (Warmińsko-Mazurski, Podlaski, Nadbużański i Bieszczadzki), trzy zlokalizowane są przy granicy wewnętrznej (Karpacki, Śląski, Nadodrzański), jeden ochrania granicę morską i lądowy odcinek granicy zewnętrznej (Morski), jeden zadania realizuje wewnątrz kraju (Nadwiślański). Szkolenia i kursy doskonalące dla kadr formacji prowadzą powstała w ubiegłym roku Wyższa Szkoła Straży Granicznej w Koszalinie oraz 2 ośrodki szkolenia SG: w Kętrzynie i Lubaniu. MSWiA, KGSG, Ry

fot.: A. Mitura/MSWiA