... ...

Każdego dnia żołnierze oraz funkcjonariusze służb publicznych, między innymi: strażacy, policjanci, ratownicy, antyterroryści zapewniają nam bezpieczeństwo, niejednokrotnie narażając swoje życie. To ich praca. A jednocześnie coś o wiele większego. To ogromna odpowiedzialność i oddanie.

Dlatego Fundacja Dorastaj z Nami wspólnie z portalem Defence24.pl, chciałaby tych ludzi uhonorować i w sposób szczególny nagrodzić ich postawę. Pokazać ich publicznie i symbolicznie podziękować za to, co robią.

Orzeł Służby Publicznej to wyróżnienie, przyznawane w tym roku po raz pierwszy i przeznaczone dla żołnierza albo funkcjonariusza jednej ze służb publicznych w Polsce, który w czasie pełnienia służby albo już po jej odbyciu wykazał się ponadprzeciętną, bohaterską i odważną postawą w swoim działaniu na rzecz innych osób. To wyjątkowa, wspólna inicjatywa Fundacji Dorastaj z Nami i Defence24.pl

Do ogłoszonego na początku roku Konkursu, napłynęło 29 zgłoszeń z całej Polski. Wszystkie one spełniały wymogi formalne regulaminu i zostały przesłane z jednostek organizacyjnych wojska, policji, straży pożarnej i straży granicznej. Każde konkursowe zgłoszenie to osobna, przejmująca historia, to czyjeś uratowane życie albo ocalona z pożaru rodzina, to mnóstwo bezinteresownej pomocy i poświęcenia, które budzą szacunek. I które zasługują na nagrodę Orła Służby Publicznej.

Dlatego Kapituła Nagrody nie miała łatwego zadania. Możemy zdradzić, że dyskusja pomiędzy jej członkami była gorąca, a w jej efekcie spośród zgłoszeń wyłoniono pięć nominacji do Nagrody.

W skład Kapituły Nagrody Orzeł Służby Publicznej weszli:
1. Magdalena Pawlak, prezes Fundacji Dorastaj z Nami – przewodnicząca Kapituły
2. Piotr Małecki, prezes Defence24 Sp. z o.o.
3. gen. broni w st. spocz. Edward Gruszka, doradca ministra obrony narodowej
4. Bogusław Chrabota, redaktor naczelny dziennika „Rzeczpospolita"
5. Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego
6. Magdalena Rigamonti, dziennikarka Onetu, publicystka
7. Jan Adam Księżyk, członek Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe w Krakowie, radca prawny
8. ppłk Katarzyna Rzadkowska, dyrektor Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa

Inicjatorzy nagrody Fundacja Dorastaj z Nami oraz Defence24.pl będą przyznawać ją corocznie, podczas uroczystej gali w ramach międzynarodowej konferencji Defence24 Days, która jest największą w Europie Środkowo-Wschodniej konferencją poświęconą zagadnieniom obronności i bezpieczeństwa. To wiodące wydarzenie dla sektora zbrojeniowego oraz branż związanych z bezpieczeństwem obywateli, przedsiębiorstw oraz administracji publicznej.

Nagroda Orzeł Służby Publicznej będzie wręczana wraz z nagrodami Orły Bezpieczeństwa, które wyróżniają osoby i instytucje w sposób szczególny przyczyniające się do wzmacniania obronności naszego kraju.

Tegoroczna Gala odbędzie się 6 maja, i to podczas jej trwania nastąpi ogłoszenie wyników Konkursu Orzeł Służby Publicznej.

          ***

Pomysłodawcy nagrody Orła Służby Publicznej, kierują specjalne podziękowania do Fundacji BGK, której wsparcie i okazane zaufanie, pozwoliły opracować koncepcję i zasady organizacji całego konkursu.