... ...
Wielkopolskie Stowarzyszenie Aktywnych Rezerwistów w Poznaniu zorganizowało 27 września br.  szkolenie pod nazwą „Dzień szkolenia ogólnowojskowego dla młodzieży szkół średnich i zawodowych”. Zajęcia przeprowadzone zostały w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu.
 
W zajęciach uczestniczyło liczne grono uczniów „klas mundurowych” z następujących szkół: Zespół Szkół Handlowych w Poznaniu, EDUKACJA Lubasz Szkoły im. I.J. Paderewskiego i Zespół Szkół Mechanicznych im. KEN w Poznaniu – łącznie blisko 100 osób.
 
Przedmiotem szkolenia były następujące zagadnienia:
- udzielanie I pomocy przedmedycznej, w tym: resuscytacja na fantomie medycznym;
- strzelanie sytuacyjne i do tarczy z karabinka i pistoletu na systemie szkolno-treningowym ŚNIEŻNIK;
- szkolenie Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia, w tym zakładanie odzieży ochronnej;
- nauka rzucania granatem: granat ćwiczebnym – rzuty na celność;
- nauka obsługi karabinka wojskowego: rozkładanie i składanie kbk AK;
- zagadnienie logistyczne, pokonywanie przeszkód terenowych i dostarczanie amunicji na polu walki.
 
Oficjalnego otwarcia szkolenia dokonał Prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Aktywnych Rezerwistów Aleksander GREMBOWSKI, wraz z nim zaangażowani byli następujący działacze: Beata KUSIAK-NIEDŹWIEDZIŃSKA, Mariola ŚWITALSKA i Krystyna ANDRZEJEWSKA.
 
Zwycięzcami sprawdzianu umiejętności zostały następujące zespoły: 
1. pierwsze miejsce zajęła drużyna „T-4-P” z Zespołu Szkół Handlowych w składzie: Jan PAWLAK, Mikołaj MAZUREK, Marcel WOJTYNIAK i Franciszek KACZMAREK;
2. drugie miejsce   zajęła drużyna „EDU-10” z  EDUKACJI Lubasz w składzie: Kacper GACEK, Kornel DĄBROWSKI, Alan PARULSKI i Oskar ZŁOCH;
3. trzecie miejsce przypadło zespołowi „Białe orły” z Zespołu Szkół Mechanicznych w składzie:
Alan TOMASZEWSKI, Dawid ZIEMECKI, Kacper PIGŁOWSKI i Hubert WAWRZYNOWICZ.
 
Kończąc zajęcia wręczono podziękowania żołnierzom-instruktorom z CSWLąd. oraz nauczycielom-opiekunom przybyłej młodzieży szkolnej. 
 
Zanim wykonano pamiątkową fotografię szczególne podziękowania za pomoc  w przeprowadzeniu zajęć skierowano do  gospodarza obiektu, Komendanta CSWLąd. w Poznaniu płk. Rafała MATERY.

Piotr Niemczyk