... ...

W sobotę 13 kwietnia 5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej uczciła 73. rocznicę śmierci swojego patrona - ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza, ps. „Rój”. Mazowieccy terytorialsi oddali hołd podczas oficjalnej uroczystości oraz symbolicznym biegiem sztafetowym. 

W ramach obchodów 73. rocznicy śmierci patrona 5 Mazowieckiej Brygady OT, w sobotę 13 kwietnia br. w Kościele Parafialnym w Szyszkach odbyła się Msza Św. w intencji ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza, ps. „Rój” oraz jego podkomendnego – ppor. Bronisława Gniazdowskiego, ps. „Mazur”. Przed modlitwą życiorys dowódcy jednego z najdłużej walczących z komunistami oddziałów Narodowego Zjednoczenia Wojskowego przypomniał podczas prelekcji dr Krzysztof Kacprzak – historyk, nauczyciel, badacz podziemia niepodległościowego po roku 1945, autor pracy naukowej o patronie 5 Mazowieckiej BOT.  

Po Mszy Świętej uczestnicy obchodów - na które przybyli również bliscy „Roja”, udali się pod tablicę upamiętniającą bohaterskich żołnierzy wyklętych, gdzie 73. lata temu polegli w obławie funkcjonariuszy UB, KBW i MO. Uroczystość rozpoczęła się od wciągnięcia flagi na maszt i odegrania hymnu Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie delegacje złożyły wieńce i znicze. 

Tego dnia pamięć o patronie 5MBOT uczczono również na sportowo. W sobotni poranek żołnierze wszystkich batalionów Brygady, samodzielnych kompanii, Dowództwa i Sztabu wystartowali spod bram ciechanowskich koszar w „Sztafecie Roja”. Trasa podobnie jak w roku ubiegłym, prowadziła do Szyszek - miejsca pamięci Roja i Mazura. 
 
 kpr. Elżbieta OBRĘBSKA