... ...

W dniu 28 września 2023 r. Huta Stalowa Wola S.A. nabyła od Liugong Dressta Machinery  sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli aktywa oraz przejęła pracowników w trybie art. 231 Kodeksu pracy.

W związku z tym utworzono nowy oddział pod nazwą: Huta Stalowa Wola S.A. Oddział I  w Stalowej Woli, który będzie prowadził działalność na nabytym majątku.

3 października na terenie zakładu odbyło się powitanie nowych 551 pracowników HSW S.A. W  wydarzeniu udział wzięli pracownicy przejętego zakładu, władze lokalne, politycy oraz kadra HSW SA - poinformowała Monika Koniecko, zastępca dyrektora Biura Handlowego  ds. Marketingu i PR

Transakcja została sfinansowana ze środków z dokapitalizowania otrzymanego z Funduszu  Inwestycji Kapitałowych.

Nabyte zasoby zwiększą zdolności produkcyjne Huty Stalowa Wola S.A.

Foto: HSW SA