... ...

Pilna potrzeba innowacyjna sprawiła, że wojsko będzie testować opracowane na rynku cywilnym rozwiązania techniczne, które mogą służyć armii – zapowiedział wiceminister obrony Marcin Ociepa podczas  III Forum Innowacyjności Sił Zbrojnych, które odbyło się 26 bm. w  Klubie  Wojskowej Akademii  Technicznej.

 Podczas  otwarcia konferencji rektor-komendant WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak podkreślił, że  uczelnia już po raz trzeci jest współorganizatorem Forum Innowacyjności. Zaznaczył, że uczelnia dąży do tego, by być jednym z filarów wdrażania wyników prac naukowo-badawczych i rozwojowych w innowacyjnych obszarach związanych z bezpieczeństwem naszego kraju.  W WAT  konstruowany  jest  m.in. narodowy system satelitarnego pozyskiwania danych niezbędnych do rozpoznawania pola walki PIAST (Polish ImAging SaTellittes). Ponadto projektowana jest inteligentna mapa życia, dzięki której drony wyposażone w sensory biomedyczne pozwolą ocenić stan zdrowia osób poszkodowanych w starciach zbrojnych.

Rektor WAT  wspomniał o tym, że na  niedawno zakończonych  MSPO w Kielcach  nagrodę  Prezydenta RP zdobył Bojowy wóz piechoty Borsuk, który był prezentowany przed klubem  WA ( WAT  był  członkiem  koborsjum), a  nagrodą Defender  został wyróżniony  Mobilny wieloczujnikowy system zabezpieczenia  granicy ( lider projektu). Oba  projekty uzyskały  I miejsce ( Borsuk)  lub II ( ex aquo) w konkursie „Innowacje dla Bezpieczeństwa i Obronności” 2024, pod patronatem szefa BBN  i dyrektora  NCBR.  Konkurs zorganizował  portal-mundurowy.pl

Z kolei Marcin Ociepa, wiceminister  obrony narodowej  poinformował, że trzecie  forum  było okazją  do podsumowanie tego, co zostało  zrobione w minionym roku  w resorcie ON.  W  styczniu 2023 roku wprowadzono dokument, który określa priorytetowe kierunki badań naukowych do roku 2035. Finalizowane są też prace nad harmonogramem rozwoju poszczególnych technologii. Oba te dokumenty zapewnią transparentność dotyczącą technologii, które interesują resort  ON

O ile  przy zamówieniach  na sprzęt wojskowy   MON posługuje się  pilna potrzebą  operacyjną, to w przypadku prac badawczo-rozwojowej  w resorcie ON wprowadzono pilną potrzebę innowacyjną. To oznacza, że wojsko będzie testować opracowane na rynku cywilnym rozwiązania techniczne, które mogą służyć armii.  Nowe przepisy pozwolą armii testować innowacyjne rozwiązania i technologie z pominięciem długich formalności,.

Najważniejszym partnerem przy opracowywaniu dla wojska prototypów i demonstratorów będzie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. – W 2023 roku NCBiR zrealizuje na rzecz obronności 70 projektów o łącznej wartości przekraczającej 2,3 mld zł – wyjaśniał wiceminister. Dodał, że już w październiku NCBiR uruchomi kolejny wieloletni program badań na rzecz SZRP o nazwie „Perun”, którego budżet będzie wynosił około 3 mld zł. To oznacza, że  przez najbliższych 10 lat będą budowane kompetencje krajowych podmiotów naukowych i przemysłowych w celu perspektywicznego zwiększenia zdolności operacyjnych. W rozwoju potencjału obronnego mają być też wykorzystywane technologie rozwijane na rynek cywilny.

Wiceszef MON  przypomniał, że Polska bierze udział w projektach międzynarodowych, m.in. prowadzonych przez Europejską Agencję Obrony (EDA). Zauważył, że w ramach EDA są projekty badawcze obejmujące prace do poziomu demonstratora technologii, a w obecnym planie badań naukowych ujęto 28 projektów wartych ponad 103 mln euro, przy wkładzie Polski wynoszącym ok. 23 mln euro.

W ramach Europejskiego Funduszu Obronnego (EDF) do realizacji wybrano 18 projektów - w których uczestniczą polskie ośrodki naukowe i przemysłowe - o łącznej wartości 535 mln euro. W ubiegłym roku polskie podmioty uczestniczyły w 13 takich projektach.

Debata podczas paneli spotkania koncentrowała się wokół trzech kluczowych zagadnień. Pierwszy to priorytetowe kierunki badań w resorcie obrony narodowej w perspektywie rozwoju polskich sił zbrojnych. Drugi dotyczył rozwoju polskich technologii kosmicznych w związku z tym, że Kosmos stał się jedną z domen operacyjnych. Trzecim tematem były nowe międzynarodowe narzędzia do wspierania rozwoju innowacyjnych rozwiązań przeznaczonych dla obronności. Ry