... ...

Wyeliminowanie ryzyk związanych z bezpieczeństwem ratowników medycznych oraz skrócenie czasu pomocy dla poszkodowanych na polu walki jest głównym celem  projektu  realizowanego  przez konsorcjum:  Wojskowej  Akademii  Technicznej, Wojskowego Instytutu Medycznego, Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych oraz firmy Investcore sp. z o.o. sp.k.

Projekt    „Inteligentny, zintegrowany system do lokalizacji, wstępnej oceny i pomocy medycznej poszkodowanym na polu walki wykorzystujący geoinformacje i sensory biomedyczne” MILGEOMED uzyskał  dofinansowanie   NCBR  w ramach programu  „Szafir”  realizowanego przez NCBR   na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

- Prawdziwym  dla nas wyzwaniem stało się opracowanie takiego systemu, aby wraz ze zbudowanymi na potrzeby projektu urządzeniami móc zautomatyzować proces udzielania pomocy poszkodowanym. Należało też zastanowić się, jak możliwie szybko zdobyć informacje o dokładnej lokalizacji rannych oraz zdalnie ocenić ich stan zdrowia  - informuje dr inż. Paulina Deliś z Katedry Rozpoznania Obrazowego  Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT.

 Dotychczasowy sposób działania, bez wsparcia systemu, wymagał wysyłania ratowników bezpośrednio na pole walki, co stwarzało ogromne ryzyko dla ich życia i zdrowia. Z kolei wstrzymywanie zespołu ratowniczego do czasu zakończenia działań zbrojnych powodowało znaczne wydłużenie czasu oczekiwania na pomoc i stanowiło zagrożenie dla zdrowia poszkodowanych.

Dodatkową trudnością w przypadku akcji ratowniczej jest również właściwa lokalizacja poszkodowanych. Istnieje co prawda szereg militarnych systemów lokalizowania jednostek lub całych batalionów, jednak systemy te nie dają możliwości podglądu aktualnego stanu poszczególnych osób. Zdobycie wiarygodnej informacji o tym, kto i w jakim stopniu został poszkodowany, wymagało szerokiej współpracy, koordynacji i doskonałej komunikacji.

Przyjęta w projekcie  koncepcja rozwiązania powyższych problemów zakładała wykorzystanie  pięciu dronów (BSP), które  są w ofercie  ITWL  i mogłyby „wyręczyć” ratowników medycznych w lokalizowaniu poszkodowanych i ocenie ich stanu zdrowia – wyjaśnia Paweł Szczepaniak, kierownik  zespołu z ITWL.  Są to dwa typy  bezzałogowych statków powietrznych (BSP),  które wyposażono w urządzenia mające na celu monitorowanie zagrożeń na polu walki.   Pierwszy z nich to  wielowirnikowy BSP 1A  o napędzie hybrydowym,  masie startowej ok. 32 kg i maksymalnym  czasie lotu  2,5 h, który ma wyposażenie rozpoznawcze i pełni funkcję retranslatora sygnałów. Drugi dron to samolotowy BSP 1B  pionowego startu  i lądowania wyróżniający się całkowitą masą startową 13,5 kg, maksymalnym czasem lotu  - 1,5 h i posiadający  wyposażenie rozpoznawcze  oraz moduły  do wykrywania skażenia promieniotwórczego oraz chemicznego. Pozostałe trzy BSP to wielowirnikowce o napędzie elektrycznym wyposażone w czujniki medyczne (kapnometr, radar szumowy, zestaw mikrofon-głośnik).

Ponadto zapewniono  komunikację i łączność na obszarze operacji,  możliwość obserwacji terenu za pomocą kamer oraz  komunikację wizualną i głosową z poszkodowanymi.  Zastosowane w BSP specjalistyczne wyposażenie medyczne pozwala na  ocenę parametrów życiowych poszkodowanych, w tym wypływu krwi, ruchu gałek ocznych oraz danych dotyczących oddechu i bicia serca.  Informacje z BSP dają możliwość zbudowania mapy sytuacyjnej w formie fotoszkicu (na podstawie aktualnych zdjęć z powietrza),  skanowanie terenu w celu znalezienia obszarów skażonych i oznaczenia ich na mapie oraz  wykrycie zagrożeń i przeszkód do ominięcia przez kolejne drony lub zespoły ratowników.  Za zarządzanie lotem BSP odpowiada tzw. autopilot Pixhawk, z którym system jest zintegrowany.

Ewakuacja poszkodowanych z pola walki realizowana jest za pomocą pojazdów drogowych, dzięki którym najciężej ranni zostaliby przetransportowani do polowego punktu opatrunkowego w bezpiecznej strefie. W tym celu  zbudowano pojazd automatyczny, sterowany zdalnie.

Istotnym efektem  projektu Milgeomed jest aplikacja webowa, umieszczona  w specjalnie przygotowanym i zabezpieczonym środowisku. Architektura rozwiązania zorganizowana jest w formie mikroserwisów, komunikujących się ze sobą nawzajem.   Głównym modułem systemu jest inteligentna mapa życia, gromadząca i wyświetlająca dane zbierane z urządzeń i BSP. To właśnie ona stanowi najważniejsze źródło informacji dla operatorów systemu, pilotów BSP i ratowników medycznych. Mapa dostarcza niezbędne funkcjonalności, takie jak trasowanie drogi BSP, wskazanie bezpiecznej ścieżki dojścia do poszkodowanych, mapowanie przejezdności czy ewakuacji. Dodatkowo, system monitoruje skażenia chemiczne i promieniotwórcze, co zwiększa bezpieczeństwo ratowników na miejscu.

Aplikacja uruchamiana jest w kontenerze Mobilnego Centrum Zarządzania i Analiz (MCZA), który przywieziony na miejsce operacji dostarcza odpowiednio skonfigurowany sprzęt i oprogramowanie.  Z funkcjonalnego punktu widzenia aplikacja  m.in. umożliwia:

  • tworzenie operacji wojskowych i zarządzanie nimi,
  • budowę stref, wyznaczających obszar operacji i strefę bezpieczeństwa dla BSP,
  • pobieranie i wyświetlanie parametrów życiowych poszkodowanych na polu walki wraz z ich lokalizacją na mapie,
  • wyświetlanie tras bezpiecznego dotarcia do poszkodowanych oraz bezpiecznej ewakuacji,
  • gromadzenie informacji o przeszkodach, zagrożeniach i skażeniach oraz wyświetlanie ich na mapie,
  • zarządzanie użytkownikami i rolami systemowymi.

Aplikacja Milgeomed jest rozwijana w technologiach takich jak JavaScript, PHP, Symfony i React, a jej najważniejszym modułem jest Inteligentna Mapa Życia, która jest kluczowym źródłem informacji dla operatorów systemu, pilotów BSP i ratowników medycznych.

Grafika: WAT