... ...

3 grudnia 2023 r. na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej (Pedagogicznym)w Krakowie odbędzie się XV Zjazd Geopolityków Polskich zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Geopolityczne. Połączony będzie z Ogólnopolską Konferencją Naukową na temat: "Geopolityczne konsekwencje destabilizacji ładu międzynarodowego". 

Celem konferencji jest zaprezentowanie dorobku naukowców oraz ekspertów w zakresie transgranicznych wyzwań bezpieczeństwa w wymiarze geopolitycznym. Konferencja będzie znakomitą okazją do stworzenia interdyscyplinarnego forum wymiany wiedzy, poglądów i doświadczeń przedstawicieli środowiska akademickiego oraz praktyków.

Podczas konferencji prof. dr hab. Paweł Soroka, koordynator Polskiego Lobby Przemysłowego  wygłosi referat pt. Wojna na Ukrainie i konflikt na Bliskim Wschodzie przejawem głębokiej zmiany geopolitycznej we współczesnym świecie.Ry