... ...

Polski producent satelitów, systemów i podzespołów satelitarnych Creotech Instruments otrzymał podczas XXXI Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego (MSPO) w Kielcach nagrodę Defender.  Spółka została wyróżniona za autorską platformę satelitarną HYPERSAT, która w przyszłym roku  po wystrzeleniu w przestrzeń kosmiczną  i sprawdzeniu  działania  może być  skierowana do  masowej  produkcji.

 W listopadzie 2017 roku Creotech Instruments S.A. podpisał z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju trzyletnią umowę na wykonanie projektu polskiej platformy satelitarnej przeznaczonej dla przyszłych niewielkich misji kosmicznych.  Celem  projektu  o nazwie Renesans  było nie tylko przyśpieszenie  rozwoju przemysłu kosmicznego w naszym kraju, ale także  istotne obniżenie kosztów misji satelitarnych na rynku globalnym. Wartość  całkowita  projektu wyniosła ok. 20  mln zł, z czego  trzy czwarte to dofinansowanie z NCBR.

HYPERSAT powstał w zgodzie z europejskimi wymaganiami dotyczącymi  projektowania i budowy systemów satelitarnych (ECSS).  Dzięki zastosowaniu platformy, nowe mikrosatelity oraz konstelacje będą znacznie tańsze, wielokrotnie szybsze we wdrożeniu, łatwiejsze w obsłudze i bardziej niezawodne. Jest to pierwsza  w Polsce, opracowana od podstaw przez polskich inżynierów platforma satelitarna składająca się z modułów poszczególnych podsystemów. Pozwala  na skalowalne projektowanie i produkcję satelitów o różnych masach (od 20 do 100 kg) i  rozmiarach od 35x35x10 cm do 35x35x60 cm i różnych przeznaczeniach: satelitarne rozpoznanie obrazowe, telekomunikacja z niskiej orbity oraz nawigacja z niskiej orbity Ziemi.

Platformę tworzą moduły odpowiadające funkcjonalnym podsystemom budowanych satelitów: komputer pokładowy, kontrola położenia i orientacji satelity, pozyskiwanie i dystrybucja zasilania, oprogramowanie integrujące satelitę. Każdy z modułów HYPERSAT jest skalowalny i może zostać dostosowany do wymagań misji związanych z teledetekcją oraz telekomunikacją i nawigacją z niskiej orbity Ziemi.

HYPERSAT jest obecnie wykorzystywany w procesie projektowania i budowy następujących satelitów rozpoznania obrazowego:

  • Satelita Obserwacji Ziemi EAGLEEYE – realizowany od 2021 r. projekt polskiego małego satelity obserwacyjnego o wadze ok. 60 kg współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Bazujący na platformie HYPERSAT satelita posiada system optyczny, który ma pozwolić na pozyskiwanie wysokorozdzielczych obrazów Ziemi o rozdzielczości około 1 m na potrzeby zarówno cywilne jak i sektora obronności i bezpieczeństwa państwa.
  • Konstelacja satelitów obserwacyjnych PIAST – projekt współfinansowany przez MON w ramach NCBR. Jego celem jest opracowanie oraz umieszczenie na orbicie konstelacji trzech satelitów obserwacyjnych, opartych o modułową platformę HYPERSAT.

Ponadto, platforma HYPERSAT została uwzględniana, jako podstawa do budowy systemów satelitarnego rozpoznania obrazowego na potrzeby bezpieczeństwa i obronności zarówno w Polsce, jak i w ramach Unii Europejskiej w następujących projektach:

  • System Satelitarnej Obserwacji Ziemi MikroGlob - pod koniec maja br. CREOTECH podpisał umowę z Agencją Uzbrojenia na wykonanie przemysłowego studium wykonalności projektu konstelacja mikrosatelitów optoelektronicznej obserwacji Ziemi. Przedsięwzięcie jest realizowane w konsorcjum, w którym liderem jest CREOTECH, natomiast członkiem Airbus Defence and Space. Szczegóły umowy mają charakter niejawny.
  • REACTS (Europejski Fundusz Obronny - EDF) – projekt tworzenia nowych standardów dla infrastruktury kosmicznej wojsk UE - Responsive European Architecture for Space. Polskiej spółce powierzono koordynację opracowania i budowy standardu dla małych satelitów obserwacyjnych, który w przyszłości ma zostać zaimplementowany w ramach pozyskiwanej zdolności obronnej na poziomie całej Unii Europejskiej. Firma będzie koordynować prace 12 podmiotów, w tym największych graczy, tj. Airbus Defence and Space czy też Niemieckiej Agencji Kosmicznej.

Modułowa platforma do projektowania i budowy satelitów HYPERSAT produkcji CREOTECH, jest produktem wdrażanym zarówno w Polsce, jak i na terenie Unii Europejskiej. Ma realną szansę w najbliższych latach stać się standardem m.in. dla satelitów rozpoznania obrazowego, nie tylko w Polsce, ale również w skali naszego regionu.