... ...

Od 1 grudnia do końca  stycznia  2024 r. można składać wnioski  na konkurs nr 1/PERUN/2023 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach programu pn. Nowe technologie w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa o kryptonimie  PERUN.

Dofinansowanie w minimalnej wysokości 1 mln zł  do 90 proc. lub 100 proc. kosztów kwalifikowanych  można przeznaczyć na: badania naukowe (do VI poziomu gotowości technologicznej)  lub  badania naukowe i prace rozwojowe (do IX poziomu gotowości technologicznej).

Jak zapowiedział Rafał Sobolewski, dyrektor Działu Zarządzania Programami i Projektami na rzecz Bezpieczeństwa i Obronności Państwa w NCBR  dla defence24.pl, program ma  trzykrotnie wyższe finansowanie niż zakończony niedawno program Szafir ( ok. 1 mld zł).

Finansowanie mogą otrzymać te projekty, które w największym stopniu rokują na wytworzenie technologii, dzięki której nastąpi wzrost potencjału naukowego i rzeczywiste jego zwiększenie w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa.

Konkurs  obejmuje sprecyzowane zakresy tematyczne na bazie zapotrzebowania zgłaszanego przez podmioty ustawowo odpowiedzialne za obszar bezpieczeństwa i obronności państwa.  Zakres  tematyczny  obejmuje:

 • Rozwój istniejących demonstratorów technologii obronnych (od VI PGT) w obszarach technologicznych określonych w priorytetowych kierunkach badań naukowych w resorcie obrony narodowej w latach 2021-2035.
 • Sztuczna Inteligencja. Wykorzystanie sztucznej inteligencji w procesie automatyzacji testów bezpieczeństwa.
 • Sztuczna Inteligencja. Wykorzystanie sztucznej inteligencji w analizie materiału cyfrowego (obrazu/dźwięku) pod kątem użycia technologii Deep Fake.
 • Sztuczna Inteligencja. Wykorzystanie sztucznej inteligencji w procesie automatyzacji metod implementacji i weryfikacji ustawień zabezpieczeń elementów systemów teleinformatycznych (urządzeń, oprogramowania).
 • Sztuczna Inteligencja. Wykorzystanie sztucznej inteligencji w procesie automatyzacji analiz danych rozpoznawczych.
 • Autonomia i autonomizacja. Opracowanie techniki pracy w grupie platform bezzałogowych (tzw. roju) oraz współpracy z załogowymi systemami (MUM-T - ang. Manned-Unmanned Teaming) na bazie ustandaryzowanych protokołów komunikacyjnych wspieranych sztuczną inteligencją (AI - ang. Artificial Intelligence).
 • Autonomia i autonomizacja. Opracowanie środków przeciwdziałania BSx, w tym na potrzeby ochrony obiektów wojskowych, infrastruktury krytycznej, szlaków morskich i portów.
 • Technologie kwantowe. Rozwój technologii w podobszarze systemów komunikacji satelitarnej zapewniających kwantową dystrybucję klucza pomiędzy lokalizacjami naziemnymi.
 • Technologie kwantowe. Rozwój technologii w podobszarze metod automatycznej ewaluacji algorytmów postkwantowych.
 • Technologie kosmiczne. Nowoczesny terminal komunikacji satelitarnej pracujący w paśmie Ku i Ka z cyfrowym kształtowaniem wiązek, umożliwiający jednoczesną pracę z systemami satelitarnymi umieszczonymi na różnych orbitach (LEO, MEO, GEO). 11. Technologie kosmiczne. Aktywne systemy radarowe do monitorowania obiektów w przestrzeni kosmicznej.
 • Technologie materiałowe i wytwarzania. Technologie systemów ochrony pasywnej: technologie materiałowe w zakresie ochrony indywidualnej.
 • Technologie materiałowe i wytwarzania. Technologie systemów ochrony pasywnej: technologie materiałowe w zakresie osłon balistycznych.
 • Systemy monitorowania i ostrzegania o zagrożeniach dla morskiej infrastruktury krytycznej.
 • Medyczne zabezpieczenie pola walki oraz środki przeciwdziałania skutkom użycia BMR. Medyczne środki przeciwdziałania czynnikom CBRN-E (ang. chemical, biological, radiological, nuclear and explosives) obejmujące diagnostykę, zapobieganie i leczenie następstw użycia oraz innowacyjne środki przeciwdziałania skutkom użycia BMR, w tym: odzież ochronna minimalizująca ryzyko skażenia promieniotwórczego i chemicznego oraz zakażenia biologicznego, dozymetria indywidualna, likwidacja skażeń (sprzętu wrażliwego; fosforoorganicznych środków trujących IV generacji).

Wnioskodawcy mogą składać wnioski wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego OPI OSF

Nabór wniosków trwa od 1 grudnia 2023 roku (od godziny 9.00) do 31 stycznia 2024 roku (do godziny 16:00)

Więcej  informacji i dokumentacja programowa: 

https://www.gov.pl/web/ncbr/konkurs-nr-1perun2023