... ...

Ukraińska Państwowa Specjalna Służba Transportowa, wyspecjalizowana jednostka wojskowa Ministerstwa Obrony, otworzyła w obwodzie czernihowskim  nowe centrum rozminowania. Jednym z głównych zadań tego podmiotu będzie szkolenie zawodowe saperów. Planowo, w zakresie humanitarnego rozminowywania obszarów silnie skażonych materiałami wybuchowymi po zakończeniu walk, przeszkolonych zostanie ponad 3 tys. specjalistów. Metinvest, grupa firm stalowych  i wydobywczych, zainwestowała ponad milion złotych (9,5 mln UAH) w budowę głównego budynku administracyjnego centrum. 

W wyniku działań wojennych Ukraina stała się najbardziej zaminowanym krajem na świecie. Obszar skażonego terytorium deokupowanego wynosi obecnie około 45 tys. km2. Szacuje się, że po całkowitej deokupacji teren ten będzie większy o około 190 tys. km2. Centrum Rozminowania to odpowiedź na potrzebę natychmiastowej certyfikacji, edukacji i szkolenia saperów oraz specjalistów od rozminowywania.

Do akcji współfinansowania budowy centrum, za pośrednictwem państwowej platformy fundraisingowej United 24, włączyła się Grupa Metinvest. W ramach dużego programu pomocy w zakresie rozminowywania Ukrainy Grupa produkuje również trały przeciwminowe, które przyczyniają się do ochrony sprzętu oraz ratowania życia żołnierzy.

Centrum Rozminowania będzie planować, organizować i koordynować działania związane  z rozminowywaniem Ukrainy. Będzie również informować ludność o zagrożeniach związanych z minami  i wybuchowymi pozostałościami po wojnie oraz szkolić i certyfikować operatorów odpowiedzialnych za rozminowywanie. 
 
– Dwa lata temu, dzięki partnerom Państwowej Specjalnej Służby Transportowej, United 24 i Grupie Metinvest, wmurowano kapsułę w fundamenty nowoczesnego budynku biurowego. Centrum zostało stworzone w celu planowania, organizowania i koordynowania działań związanych z rozminowywaniem. Obecnie jednostka certyfikuje operatorów rozminowywania, kontroluje jakość rozminowanych obszarów, zarządza informacjami i zapewnia wsparcie naukowe. Informujemy również społeczeństwo o zagrożeniach związanych z materiałami wybuchowymi – powiedział płk Yevhen Biriukov, szef Centrum Rozminowania. 

Uruchomienie centrum zwiększy skuteczność systemu zarządzania jakością w zakresie rozminowywania  i inspekcji rozminowanych obszarów. Jednostka certyfikuje operatorów oraz procesy, angażuje zespoły na obszarach skażonych materiałami wybuchowymi oraz zapewnia wsparcie naukowe i techniczne. SEC