... ...

W  2023 r. MESKO SA jako lider konsorcjum zakończyło pracę rozwojową pt.„Urządzenia szkolno-treningowe i zabezpieczenia logistycznego dla przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych”. Nowoopracowane urządzenie przeznaczone jest do nauki i doskonalenia strzelania z systemu rakietowego PIORUN a pierwszy pokaz odbył się podczas XXXI MSPO w Kielcach.

Inicjatywa przedsiębiorstwa z Skarżyska-Kamiennej dotycząca stworzenia nowego systemu szkoleniowego wynikała z konieczności racjonalizacji procesu szkolenia z obsługi przenośnego przeciwlotniczego systemu rakietowego PIORUN, z uwagi na jego znaczące koszty i czasochłonność. Wojsko zaproponowało opracowanie dedykowanego sprzętu, umożliwiającego strzelcom-operatorom doskonalenie i weryfikację umiejętności.

Umowa w tej kwestii została zawarta dnia 20 czerwca 2016 roku między ówczesnym Inspektoratem Uzbrojenia a firmą MESKO SA (liderem) we współpracy z przedsiębiorstwem CRW Telesystem-Mesko sp. z o.o. oraz Instytutem Optoelektroniki WAT. Porozumienie obejmowało etapy opracowania, wdrożenia i testowania prototypu urządzenia szkolno-treningowego UST-2 PIORUN wraz z rakietą szkolno-treningową RST-2, stacją kontrolno-pomiarową (SKP), makietą gabarytowo-masową (MGM) oraz urządzeniami interpretacji danych (UOD).

Urządzenie UST-2 PIORUN w pełni zabezpiecza szkolenie z zakresu:

 • prowadzenia czynności przedstartowych,
 • celowania i śledzenia celów,
 • realizacji zadań ogniowych dla zmiennych warunków taktycznych,
 • a także pozwala na ocenę poziomu wyszkolenia strzelców.

Urządzenie szkolno- treningowe UST-2 składa się m.in. z:

 • jednostki centralnej,
 • czterech zestawów szkolno-treningowych ZST-2,
 • bloku zasilania oraz wyposażenia pomocniczego.

Dzięki uniwersalności zestawu możliwe jest prowadzenie szkolenia w warunkach poligonowych jednocześnie na czterech niezależnych stanowiskach treningowych, dynamicznie nadzorowanych przez jednego instruktora z użyciem: termicznych symulatorów obiektów powietrznych, imitatorów celów, a także rzeczywistych statków powietrznych używanych w Siłach Zbrojnych RP, jak i w salach wykładowych, z wykorzystaniem symulatora wirtualnej rzeczywistości VR lub stacjonarnych imitatorów obiektów latających. Jednostkę centralną stanowi zaawansowany komputer przenośny, wyposażony w kompleks interfejsów oraz oprogramowanie umożliwiające m.in. jednoczesny bieżący podgląd pracy dla czterech uczestników ćwiczeń, wprowadzanie parametrów zadania ogniowego, automatyczną ocenę każdej próby „odpalenia”, tworzenie baz danych zawierających wyniki poszczególnych uczestników ćwiczeń oraz rejestrację prób „odpaleń” w postaci plików danych pomiarowych i klipów wideo.

W skład każdego z czterech zestawów szkolno-treningowych ZST-2 wchodzą:

 • rakieta szkolno-treningowa RST-2 PIORUN, która stanowi odpowiednik bojowego pocisku w wyrzutni. Jest dostosowana do współpracy z bojowymi mechanizmami startowymi MS PIORUN i MS GROM, a także z urządzeniami startowymi zestawów artyleryjsko-rakietowych ZUR-23-2KG Jodek-G i ZSU-23-4MP Biała oraz samobieżnego przeciwlotniczego zestawu rakietowego (SPZR) Poprad, uzbrojonych w pociski PIORUN.
 • mechanizm szkolno-treningowy MST-2,
 • makieta naziemnego bloku zasilania MNBZ-2,
 • celownik dzienny GR-D i celownik termowizyjny CTP-1.

Urządzenie to umożliwia także ocenę wyszkolenia strzelców-operatorów zestawów, rejestrując przebieg szkolenia na bieżąco. Rejestracja obejmuje czynności strzelca związane ze zmianami ustawień urządzenia startowego oraz strumień wideo, prezentujący jakość przechwycenia i śledzenia celu, a także trafność podjęcia decyzji o odpaleniu. Te dane stanowią podstawę do oceny przy użyciu wyspecjalizowanego oprogramowania, a wyniki mogą być wydrukowane w celu późniejszej analizy.

W wyniku podpisania 2 września 2022 r. umowy między Agencją Uzbrojenia a  MESKO SA,Siły Zbrojne RP otrzymają komplety urządzenia szkolno-treningowego UST-2 PIORUN, które mają być dostarczone w latach 2024–2026. Nie jest wykluczone, że w wyniku odrębnej umowy urządzenia szkolno-treningowe trafią także do zagranicznych użytkowników zestawów PIORUN.

zdjęcia: Mesko SA