... ...

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. zakończyły w sierpniu  2023 r.  pierwszy etap realizacji umowy na dostarczenie do Sił Zbrojnych RP Mobilnych Węzłów Łączności (MCC1). Jako projekt wyróżniający się oryginalnością i nowatorskim rozwiązaniem technicznym otrzymał on na  XXXI  MSPO w Kielcach Nagrodę DEFENDER.

Należy przypomnieć, że w 2021 roku Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A., wchodzące w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej,  podpisały z ówczesnym Inspektoratem Uzbrojenia MON umowę na dostawę czterech Mobilnych Węzłów Łączności (MCC1) wraz z pakietem szkoleniowym, logistycznym oraz wsparciem technicznym. Umowę zawarto w ramach realizacji pierwszej fazy programu pozyskania przez Siły Zbrojne RP zestawów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej średniego  zasięgu WISŁA. Zgodnie z umową, WZŁ-1 S.A. mają dostarczyć do Sił Zbrojnych RP 4 komplety MCC1 do końca 2024 roku.

Mobilny Węzeł Łączności systemu Wisła to nowoczesna, cyfrowa aparatownia służąca do połączenia zestawów Wisła oraz do zabezpieczenia łączności dla Systemu Pasywnej Lokacji (SPL) szczebla taktycznego. MCC1 umożliwia współpracę ze stacjonarnymi i polowymi systemami SZ RP i NATO do klauzuli TAJNE i NATO SECRET włącznie. Aparatownie posłużą jako punkt styku pomiędzy zintegrowanym systemem dowodzenia obroną powietrzną IBCS (Integrated Battle Command System), a narodowymi systemami dowodzenia, jak również będą zabezpieczać integrację polskich stacji radiolokacyjnych (ZDPSR) Bystra z IBCS (umowę na dostawę symulatorów radaru Bystra podpisał PIT-Radwar).

Jednocześnie MCC1 będą stanowić zasadniczy element systemu łączności na potrzeby systemu IBCS planowanego do wykorzystania w zestawach krótkiego zasięgu Narew i kolejnych zestawach Wisła, które zostaną pozyskane w ramach II fazy programu.  

Zestaw MCC1 składa się z:

  • podwozia z Jelcza sp. z o.o. Jest to nowy typ ciężarówki Jelcz P102.57
    z napędem w układzie 10x10;
  • systemu Mobilne maszty antenowe  dostarczyła spółka  SMAG Mobile Antenna Masts na mocy umowy z 17 grudnia 2021 r.;
  • ramy bazowej masztu antenowego wykonanej  i dostarczonej  przez spółkę H. Cegielski-Poznań.

Podczas odbioru I etapu Agencja Uzbrojenia potwierdziła zgodność formalnych wymagań dokumentacyjnych z przyjętymi założeniami technicznymi. Szczególną uwagę zwrócono na sprawnie opracowany i przeprowadzony pokaz możliwości rozwijania systemu masztowego wraz z elementami łączności radiowej
i radioliniowej.

WZŁ-1 S.A. czekają kolejne etapy realizacji projektu. Będą one obejmowały m.in. szereg testów i badań, które potwierdzą zgodności wymagań zamawiającego z wyprodukowanym  wyrobem.