... ...

Podhalańczycy przeprowadzili pierwsze strzelania z transporterów opancerzonych KTO Rosomak zintegrowanych z bezzałogową wieżą ZSSW-30 - poinformował Sztab Generalny WP na platformie X ( dawniej Twitter). W połowie grudnia  2023 roku  na wyposażenie 21 Brygady Strzelców Podhalańskich  trafiło pierwszych 5 kołowych transporterów opancerzonych zintegrowanych ze zdalnie sterowanymi systemami wieżowymi ZSSW-30 z wyrzutnią Spike LR. Jest to  rezultat  umowy z 2022 r. na dostawę   70 sztuk  wież  bezzałogowych. 

Zdalnie sterowany system wieżowy ZSSW-30 to polska konstrukcja opracowana przez konsorcjum  Huty Stalowa Wola i WB Electronics SA,  spółkę wchodzącą w skład Grupy WB.  Bezzałogowa wieża  jest przeznaczona do zwalczania celów opancerzonych oraz obiektów i umocnień wykorzystywanych przez przeciwnika. Prace  badawczo-rozwojowe  trwały od 29 marca 2013 do 30 czerwca 2022 r.  zakończone  podpisem  orzeczeń z badań kwalifikacyjnych oraz  przekazaniem prototypów i opracowanej dokumentacji technicznej.  

Bezzałogowa, w pełni automatyczna wieża ZSSW-30 jest  wyposażona w:

  • system kierowania ogniem przygotowany do podłączenia z systemem zarządzania polem walki oraz precyzyjną stabilizację armaty i wieży;
  • 30 mm armatę automatyczną kalibru Bushmaster II Mk 44/S, która może strzelać amunicją programowalną  oraz sprzężony z armatą uniwersalny karabin maszynowy UKM-2000C kalibru 7,62 mm;
  • podwójną wyrzutnię przeciwpancernych pocisków kierowanych Spike LR, z  przeznaczeniem do likwidowania obiektów pancernych z zasięgiem 4 km;
  • systemy: przeciwwybuchowy, samoosłony pojazdu i wyrzutnie granatów dymnych oraz  zasilania;
  • przyrządy obserwacyjno - celownicze dla dowódcy i operatora  ułatwiające realizację zadań niezależnie od pory doby, a także w trudnych warunkach atmosferycznych i klimatycznych;
  • niezależne stanowiska dowódcy i operatora umożliwiające pracę w trybie Hunter –Killer.

12 lipca 2021 nastąpiło podpisanie z Agencją Uzbrojenia MON umowy ramowej na dostawę 341 wież bezzałogowych ZSSW-30, a 5 lipca 2022 – umowy wykonawczej na dostawę  do  31 sierpnia 2027  70 wież bezzałogowych ZSSW-30 dla KTO Rosomak.  ZSSW -30 jest wieżą, która w niezmienionej postaci może być instalowana zarówno na platformie  kołowej  (Rosomak) lub gąsienicowej (Borsuk)

Na potrzeby wytwarzania wież ZSSW -30, która ma konstrukcję  modułową Grupa WB stworzyła specjalny zakład produkcyjny. Projektanci założyli, że zdalnie sterowany system wieżowy będzie produkowany i modyfikowany przez wiele lat, aby sprostał zmieniającym się wymaganiom pola walki. Poszczególne moduły można bowiem wykorzystać do budowania innych wież – lżejszych i uproszczonych, wyposażonych w inne uzbrojenie i charakteryzujących się zwiększoną automatyzacją.

Jednocześnie  Grupa WB rozwija elementy sztucznej inteligencji dla ZSSW-30, wspierające dowódcę i operatora w wykrywaniu i identyfikacji celów.  Należy  podkreślić, że modernizacja nie wprowadza zmian w funkcjonowaniu systemu kierowania ogniem. System EYEQ w wersji Land dołączany jest w postaci niezależnego bloku umieszczonego w pojeździe.  Umożliwia rozpoznawanie obiektów znajdujących się w polu widzenia przyrządów obserwacyjno-celowniczych wykorzystujący elementy sztucznej inteligencji (SI). Użytkownik może przełączać między wspomaganiem SI, a standardowym widokiem.  Ry

 zdjęcie: 21BSP