... ...

Agencja Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej podpisała ze spółką RADMOR (wchodzącą w skład GRUPY WB) umowę na dostawy radiostacji definiowalnych programowo i osprzętu towarzyszącego. Zamówienie obejmuje urządzenia przeznaczone do zamontowania na platformach mobilnych.

 Umowa dotyczy dostaw kilkuset radiostacji przeznaczonych do nawiązywania łączności radiowej i przesyłania danych na szczeblu taktycznym. Zamówienie obejmuje urządzenia programowalne i niezbędne wyposażenie przeznaczone do montażu na platformach mobilnych. 

Zamówione radiostacje będą zgodne z urządzeniami obecnie używanymi w Siłach Zbrojnych RP. Mogą zapewnić łączność dla kołowych transporterów opancerzonych 4x4 używanych przez Wojsko Polskie.

Spółka RADMOR z Gdyni jest najstarszym i największym w Polsce producentem radiostacji taktycznych używanych w Siłach Zbrojnych RP. Uczestniczy w wielu międzynarodowych programach badawczo-rozwojowych oraz tworzy własne, zaawansowane systemy łączności wojskowej, jak COMP@N i GUARANA.

W ciągu trzech dekad przedsiębiorstwo z Gdyni wyprodukowało kilkadziesiąt tysięcy urządzeń łączności radiowej, w większości dostarczonych do Wojska Polskiego: radiostacji osobistych, doręcznych, plecakowych i pojazdowych oraz innego specjalistycznego sprzętu. 

Obecne zamówienie jest dowodem zaufania, jakie Siły Zbrojne RP mają w stosunku do kompetencji, jakości, zdolności produkcyjnych oraz terminowości dostaw spółki RADMOR. Zapewnia też pracę kilkuset osobom w krajowym przemyśle obronnym. 

RADMOR to największy polski producent wojskowych systemów łączności radiowej. Przedsiębiorstwo jest centrum technologicznym GRUPY WB w dziedzinie radiokomunikacji militarnej. Spółka uczestniczy w europejskich programach badawczych wyznaczających nowe standardy łączności.