... ...

W dniach od 28-29 września w  Lublinie  odbyły sie  Ogólnokrajowe Targi Służby Więziennej "Więziennictwo" połączone z towarzyszącą im konferencją.  Była to doskonała okazja do zapoznania się z aktualnymi zmianami zachodzącymi w Służbie Więziennej, z potrzebami i wyzwaniami polskiego systemu penitencjarnego. Patronem  medialnym targów   był  portal-mundurowy.pl 

To już trzecia edycja targów, które służą prezentacji zmian zachodzących w Służbie Więziennej, związanych m.in. z programem modernizacji tej formacji. Celem jest również przedstawienie Służby Więziennej jako niezbędnej części systemu bezpieczeństwa państwa.

– Wyrażam wielkie uznanie dla pracy, którą każdego dnia wykonują funkcjonariusze Służby Więziennej. Bez waszej trudnej i odpowiedzialnej służby nie byłoby możliwe właściwe funkcjonowanie polskiego państwa - powiedział wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski, otwierając  Ogólnokrajowe Targi i Konferencję Służby Więziennej w Lublinie.

Na drugi już program modernizacji Służby Więziennej przeznaczono blisko 2 miliardy złotych. Wartość pierwszego programu wyniosła natomiast przeszło 1,5 miliarda złotych. Dzięki tym środkom możliwa była poprawa warunków pracy i wzrost bezpieczeństwa pracowników i funkcjonariuszy Służby Więziennej. Ponadto, w ramach programu, podjęto różnego rodzaju inwestycje oraz zakupiono nowy sprzęt i uzbrojenie.

Środki te pozwoliły poprawić warunki pracy i podnieść bezpieczeństwo pracowników i funkcjonariuszy Służby Więziennej. To dodatkowych 200 miejsc dla osadzonych i 35 mln zł zainwestowanych w modernizację Zakładu Karnego w Lublinie.

Zwiększyła się ochrona prawna funkcjonariuszy Służby Więziennej. Mogą też liczyć na bezpłatną pomoc prawną. - Zadbaliśmy o zmiany Kodeksu karnego i Kodeksu karnego wykonawczego, zwiększające ochronę prawną Służby Więziennej. Wzrosła m.in. kara za napaść na funkcjonariusza – przypomniał wiceminister.

Ogólnokrajowe Targi i Konferencja Służby Więziennej "Więziennictwo 2023" to wydarzenie dwudniowe. Drugą jego część stanowił dzień otwarty, przeznaczony dla uczniów ostatnich klas szkół mundurowych, a także dla studentów szkół wyższych z kierunków takich, jak resocjalizacja czy profilaktyka społeczna. MS, Ry

zdjęcie: MS