... ...

W związku z uruchomieniem od 1 lipca 2023 roku rządowego programu „Bezpieczny kredyt 2%” Agencja Mienia Wojskowego informuje, że skorzystanie przez żołnierza zawodowego z tej formy pomocy państwa nie ma wpływu na uprawnienia żołnierza do: zakwaterowania w lokalu, w internacie, wypłaty świadczenia mieszkaniowego i odprawy mieszkaniowej.