... ...

Program FLEX jest całoroczną, w pełni finansowaną przez Departament Stanu USA wymianą kulturową skierowaną do uczniów szkół średnich, którzy wyjeżdżają na rok szkolny do Stanów Zjednoczonych.

Od 30 lat w Programie FLEX uczestniczyło ponad 30 tys. uczniów z Europy, Eurazji oraz Azji Środkowej. Jego celem jest promowanie wzajemnego szacunku i zrozumienia pomiędzy obywatelami Stanów Zjednoczonych a mieszkańcami określonych regionów. Dzięki uczestnikom wymiany Amerykanie mogą dowiedzieć się więcej o kulturze i dziedzictwie narodowym innych krajów, a uczniowie mogą stać się częścią amerykańskiej szkoły i społeczności. W ramach Programu FLEX co roku ponad 800 uczniów wyjeżdża do USA, gdzie mieszkają z rodziną goszczącą i uczą się w amerykańskiej szkole. Każdego roku z Polski wyjeżdża ok. 40 finalistów, którzy mogą realizować swój „American Dream”.

Program FLEX pokrywa następujące koszty:
• podróż z miejsca zamieszkania do USA oraz powrót do Polski;
• miesięczne stypendium na pokrycie wydatków osobistych;
• zakwaterowanie u rodziny goszczącej w USA na okres roku;
• program szkolny w amerykańskiej szkole średniej;
• szkolenie przedwyjazdowe;
• udział w wydarzeniach lokalnych w miejscu zamieszkania w USA;
• ubezpieczenie medyczne. 

Rekrutacja potrwa do 19 września 2023 r., jest bezpłatna i otwarta dla wszystkich spełniających kryteria:
1. Należy być uczniem 1., 2. lub 3. klasy liceum/technikum.
2. Być urodzonym pomiędzy 15.07.2006 a 15.07.2009 (osoby z niepełnosprawnością: 15.02.2006-15.07.2009).
3. Mieć dobre lub bardzo dobre wyniki w nauce.
4. Znać język angielski w stopniu umożliwiającym wypełnienie aplikacji online.
5. Spełniać wymogi określone dla osób ubiegających się o wizę typu J-1. 
6. Posiadać obywatelstwo polskie.

Zainteresowani proszeni są o wypełnienie aplikacji online: https://ais.americancouncils.org/flex. W związku z pandemią COVID-19 proces rekrutacji częściowo odbywa się online. 

Półfinaliści zostaną wybrani przez niezależny, amerykański zespół ekspercki po przeanalizowaniu wszystkich wniosków. Aplikację można wypełnić tylko jeden raz. 

Więcej informacji:
https://poland.americancouncils.org 
http://discoverflex.org