... ...

Regulamin ogólny daje możliwość dowódcy jednostki lub instytucji wojskowej modyfikacji obowiązujących zasad, dotyczących wyglądu żołnierza. Wobec podległych żołnierzy lub na uzasadniony wniosek żołnierza, może czasowo w rozkazie (decyzji) ogłosić inne zasady wyglądu niż określone w regulaminie ogólnym – wynika z odpowiedzi  wiceszefa  MON Wojciecha Skurkiewicza  na zapytanie posła Pawła Szramki.

Zgodnie z zarządzeniem nr 7 szefa z  28 kwietnia 2023 r. (DZ. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 49), który  wprowadził  Regulamin ogólny żołnierza WP,  mężczyzna ma mieć ogoloną twarz oraz ostrzyżone włosy, nie dłuższe niż 5 cm, cieniowane w kierunku karku i uszu. Wąsy mogą sięgać maksymalnie do kącików ust i nie mogą zakrywać górnej linii wargi. Baczki mogą sięgać do linii połowy wysokości uszu. Żołnierz może nosić zarost nie dłuższy niż 5 mm ze względu na wskazania medyczne (odnotowane w zaświadczeniu wydanym przez lekarza zawierającym termin takiego zwolnienia). Żołnierz występujący w umundurowaniu nie może eksponować w widocznych miejscach tatuaży, zdobień ciała wykonanych poprzez nacinanie, zdrapywanie, wypalanie lub uszkadzanie skóry w celu otrzymania blizn określonego wzoru.

W opinii wielu żołnierzy zasady te są zbyt radykalne, a ich zliberalizowanie nie nadszarpnęło by w żaden sposób ani wizerunku i powagi Wojska Polskiego, ani tym bardziej nie wpłynęło na zdolności bojowe żołnierzy. -  Z jakich powodów powyższe zasady nie zostały jak dotąd złagodzone?  – napisał  w zapytaniu  nr 6748  skierowanym do szefa  MON  poseł  Paweł  Szramka  IX  kadencji, były żołnierz  Brodnickiego  Pułku Chemicznego. Niestety,  poseł  znany  z interpelacji  wielu spraw socjalno-bytowych  żołnierzy  nie uzyskał  mandatu w ostatnich wyborach parlamentarnych, startując z  listy  Koalicji  Obywatelskiej (  zajął  5 miejsce , a cztery  pierwsze miejsca  były biorące).

W imieniu szefa  MON  odpowiedzi udzielił  wiceminister obrony narodowej  Wojciech Skurkiewicz.  Potwierdził, że poruszone kwestie  reguluje Regulamin ogólny żołnierza Wojska Polskiego. Żołnierz – mężczyzna ma mieć ogoloną twarz oraz ostrzyżone włosy, nie dłuższe niż 5 cm, cieniowane w kierunku karku i uszu. Może golić głowę oraz nosić krótko przystrzyżone wąsy. Wąsy mogą sięgać maksymalnie do kącików ust i nie mogą zakrywać górnej linii wargi. Baczki mogą sięgać do linii połowy wysokości uszu. Żołnierz może nosić zarost, jednak nie dłuższy niż 5 mm i ze względu na wskazania medyczne (odnotowane w zaświadczeniu wydanym przez lekarza, zawierającym termin takiego zwolnienia). Dowódca jednostki (instytucji) wojskowej stwierdza ten fakt w rozkazie dziennym (decyzji). Żołnierz ma obowiązek powiadomić przełożonego o ustaniu wskazań medycznych. Żołnierz występujący w umundurowaniu nie może eksponować w widocznych miejscach tatuaży, zdobień ciała wykonanych poprzez nacinanie, zdrapywanie, wypalanie lub uszkadzanie skóry w celu otrzymania blizn określonego wzoru, a także nosić piercingu, tuneli w uszach.

Zdaniem wiceszefa MON  Regulamin ogólny daje możliwość dowódcy jednostki (instytucji) wojskowej modyfikacji obowiązujących zasad, dotyczących wyglądu żołnierza. Na uzasadniony wniosek żołnierza, może czasowo w rozkazie (decyzji) ogłosić inne zasady wyglądu niż określone w regulaminie. Jednocześnie, wygląd żołnierza nie może uniemożliwiać lub utrudniać wykonywania zadań. Podkreślił, że nie są znane przypadki zgłaszania przez żołnierzy postulatów liberalizacji czy łagodzenia przepisów dotyczących wyglądu żołnierza, o czym mowa w tym zapytaniu poselskim.  

W ocenie  MON, Regulamin ogólny żołnierza Wojska Polskiego - przed wprowadzeniem do użytku - został poddany szerokim konsultacjom i uzgodnieniom oraz zyskał akceptację środowiska żołnierskiego. R.Ch.