... ...

9 listopada 2023 roku, prezydent RP Andrzej Duda wręczył akty mianowania na wyższe stopnie wojskowe w Siłach Zbrojnych RP, Straży Granicznej, Służbie Ochrony Państwa, Służbie Więziennej oraz Służbie Kontrwywiadu Wojskowego. Na stopień generała brygady został mianowany czasowo pełniący obowiązki Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej - pułkownik Krzysztof Stańczyk. 

Generał brygady Krzysztof Stańczyk jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu (1994) oraz Podyplomowych Studiów Polityki Obronnej (ASzWoj 2023). Realizuje studia doktoranckie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.   

Generał służbę rozpoczął w 1994 roku w 9. Brygadzie Kawalerii Pancernej im. króla Stefana Batorego w Braniewie. Następnie służył w 6. Brygadzie Artylerii Armat im. gen. Józefa Bema w Toruniu oraz Centralnej Grupie Działań Psychologicznych w Bydgoszczy. Od 2007 roku związany z Inspektoratem Wsparcia Sił Zbrojnych, a od 2011 r. z Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy.  Uczestnik pięciu misji poza granicami kraju (Syria, Irak, Afganistan).  

Z Wojskami Obrony Terytorialnej związany od samego początku formowania - 2017 r.  Gen. bryg.  pełnił służbę w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej na stanowisku Szefa Oddziału Rodzajów Wojsk. Następnie od 2018 roku został wyznaczony na stanowisko Dowódcy 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady OT.  

Prywatnie pasjonat biegów średniodystansowych. W życiu najbardziej ceni ciężką pracę. Ważna jest dla niego szczerość, sumienność oraz prawdomówność. 

Z dniem 11 września 2023 objął stanowisko I Zastępcy Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej. WOT, Ry

zdjęcie: Leszek Chemperek ( CO MON)