... ...

Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak Kamys wyznaczył z dniem 12 kwietnia 2024 roku gen. dywizji Karola Dymanowskiego na I zastępcę Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego - poinformowało  MON na platformie X.

Gen. dywizji Karol Dymanowski zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1 Ośrodku Radioelektronicznym w Grójcu, gdzie w latach 2001–2007 pełnił służbę na stanowisku oficera rozpoznania, a następnie kierownika sekcji namierzania radiowego oraz szefa sekcji grupy analizy danych. W latach 2007–2012 służył na stanowisku specjalisty oraz starszego specjalisty w Zarządzie Rozpoznania i Walki Elektronicznej - A2 Dowództwa Sił Powietrznych.

W 2015 został wyznaczony na stanowisko szefa Zarządu Działań Niekinetycznych – J9 Dowództwa Generalnego RSZ. W marcu 2016 został na stanowisko zastępcy dyrektora, a następnie w grudniu 2016 objął funkcję dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej. Z dniem 16 lipca 2021 generał objął stanowisko zastępcy szefa sztabu do spraw strategicznego rozwoju i przygotowań w  SHAPE. 24 października 2022 został wyznaczony na stanowisko zastępcy szefa Sztabu Generalnego WP.

Nominację na stopień generała brygady otrzymał w 2018 roku, a na generała dywizji w 2021 roku.  Ry