... ...

Decyzją szefa  MSWiA i  na wniosek Komendanta Głównego Policji dotychczasowego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie mł. insp. Pawła Krauza zastąpił insp. Mirosław Elszkowski, który do tej pory był Pierwszym Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy.

W obiekcie KWP w Olsztynie, 6 bm. odbyło się uroczyste przekazanie obowiązków na najważniejszym stanowisku w garnizonie. Udział w wydarzeniu wziął nadinsp. Roman Kuster Zastępca Komendanta Głównego Policji, Radosław Król Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Łukasz Łukaszewski  reprezentujący Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb mundurowych oraz innych instytucji współpracujących z Policją, kadra kierownicza warmińsko-mazurskiej policji oraz licznie zgromadzeni policjanci i pracownicy KWP w Olsztynie.

Nowym szefem warmińsko-mazurskich policjantów został insp. Mirosław Elszkowski. Z wykształcenia jest magistrem historii, którą ukończył na Uniwersytecie Gdańskim. Służbę w Policji rozpoczął w 1991 roku w Komisariacie Policji w Nowem Komendy Rejonowej Policji w Świeciu. Zajmował szereg stanowisk kierowniczych, m.in. jako Komendant Miejski Policji w Grudziądzu, Komendant Powiatowy Policji w Chełmnie, a od 2015 r. Komendant Powiatowy Policji w Inowrocławiu. Wieloletnie doświadczenie oraz wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych, jak i osiągnięcia zawodowe zaowocowały w marcu 2016 roku powołaniem go na stanowisko pierwszego zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy.

Odznaczony został m.in. Medalem Złotym za Długoletnią Służbę, Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju oraz złotą Odznaką Zasłużony Policjant.

źródło: policja.pl