... ...

19 kwietnia w Komendzie Głównej Straży Granicznej odbyła się uroczystość powołania płk SG Moniki Musielak na stanowisko Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej. 

Szef MSWiA z dniem 19 kwietnia powołał płk SG Monikę Musielak na stanowisko Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, z kolei płk. SG Sławomira Klekotkę na stanowisko Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Natomiast rozkazem personalnym Komendanta Głównego SG ppłk SG Arkadiusz Tywoniuk został z dniem 19 kwietnia mianowany na stanowisko Dyrektora Zarządu Granicznego KGSG. Decyzje o powołaniach i rozkaz o mianowaniu wręczył oficerom Komendant Główny Straży Granicznej gen. bryg. SG Robert Bagan.

W obecności Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia KGSG płk SG Joanny Kosteckiej komendant Główny SG gen. bryg. SG Robert Bagan pogratulował każdemu z oficerów objęcia stanowiska.  Zwracając się do płk SG Moniki Musielak zaznaczył, że jest ona pierwszą w historii kobietą, która objęła stanowisko komendanta oddziału Straży Granicznej. Wszystkim oficerom życzył satysfakcji i sukcesów w realizacji codziennych zadań.

               ***
Płk SG Monika Musielak służbę w Straży Granicznej pełni od ponad 20 lat. Od przyjęcia do służby zajmowała kolejne stanowiska służbowe w Wydziale Operacyjno-Śledczym Lubuskiego, a następnie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.  Płk SG Monika Musielak ukończyła prawo na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, jest także absolwentką Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Przeszkolenie do pracy operacyjno-śledczej uzyskała poprzez uczestnictwo w wielu specjalistycznych szkoleniach.

W ubiegłym roku objęła stanowisko zastępcy Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału SG, który  ma na Dolnym Śląsku placówki w Jeleniej Górze. Zgorzelcu, Kłodzku, Legnicy i Wrocławiu. Ry