... ...

W siedzibie MON w Warszawie, 19 bm. odbyła się konferencja prasowa Władysława Kosiniaka-Kamysza, wicepremiera - ministra obrony narodowej oraz sekretarza stanu w MON, Cezarego Tomczyka, w sprawie kolejnych działań dotyczących byłej Podkomisji MON ds. ponownego zbadania wypadku lotniczego samolotu Tu-154 - katastrofy, która miała miejsce pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r. 

Eksperci mają ocenić rzetelność, zasadność oraz gospodarność działań podejmowanych przez byłą Podkomisję MON ds. ponownego zbadania wypadku lotniczego samolotu Tu-154 pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r. Rozpoczynający dziś pracę zespół ekspertów będzie działał do 30 czerwca 2024 roku.

Zespół składa się z ekspertów z dziedziny lotnictwa, inżynierów, prawników, związanych i pracujących w Ministerstwie Obrony Narodowej lub w jednostkach podległych.

„W skład tego zespołu nie wchodzi nikt związany z polityką. Są to urzędnicy, oficerowie, pracownicy ministerstwa i jednostek podległych, uczelni wyższych, którzy zgodzili się – za co chciałbym bardzo serdecznie podziękować – brać udział i prowadzić te prace. Jest to wielka misja w imieniu Rzeczypospolitej, za którą dziękuję” – powiedział w trakcie konferencji szef MON.

Przedstawiając skład zespołu wiceminister Cezary Tomczyk zaznaczył, że wśród zadań jakie otrzymali eksperci jest „badanie uczciwości, rzetelności, gospodarności i celowości prac podkomisji smoleńskiej, a także sprawdzenie jak reagowało kierownictwo państwa, jak reagował minister obrony narodowej, który rok do roku przedłużał istnienie Podkomisji Smoleńskiej. Czy był informowany o tym, co działo się w samej podkomisji? Te i inne rzeczy będą musiały być wyjaśnione przez powołany dzisiaj zespół”.

                          *** 

Skład zespołu do spraw oceny funkcjonowania podkomisji do ponownego zbadania wypadku lotniczego

płk pil. Leszek Błach – przewodniczący zespołu
Ponad 36 lat służby. Obecnie szef Zespołu Zapewnienia Jakości w Lotnictwie. Nieocenione doświadczenie nie tylko jako pilot (w tym dowódca kontyngentu Orlik-4 w 2012 r.) czy dowódca Bazy i wykwalifikowany audytor, ale też inspektor bezpieczeństwa lotów oraz instruktor szkolenia lotniczego. Brał udział w badaniach zdarzeń i wypadków lotniczych, jak również nadzorował i realizował audyty w Lotnictwie Sił Zbrojnych.

płk pil. Adam Kalinowski – zastępca przewodniczącego
Blisko 30 lat służby. Obecnie szef Pionu Bezpieczeństwa Lotów we Władzy Lotnictwa Wojskowego (Szef Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego). Zajmował się profilaktyką i organizacją szkolenia, badaniami zdarzeń lotniczych oraz bezpieczeństwem lotów. Wykwalifikowany audytor.

płk (rez.) pil. Paweł Kowalczyk – sekretarz zespołu
Obecnie główny specjalista we Władzy Lotnictwa Wojskowego. Wielokrotnie kierował pracami komisji badających zdarzenia lotnicze – w tym katastrofy.

płk Arkadiusz Wochnowicz
Obecnie naczelnik Wydziału w Departamencie Kadr. Wykwalifikowany ekspert w obszarze organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w dziale administracji rządowej – obrona narodowa

płk Dariusz Łukawski
Obecnie naczelnik Wydziału w Departamencie Budżetowym. Ekspert z ponad 20-letnim doświadczeniem w pracach Departamentu, w tym systemów finansowania.

płk (rez.) Zbigniew Błażewicz
Obecnie pracownik Inspektoratu Kontroli Wojskowej, z eksperckim doświadczeniem z zakresu audytu – w tym praca jako kontroler Najwyższej Izby Kontroli.

Magdalena Tadzik – Kucińska
Obecnie radca prawny w Departamencie Prawnym MON z 15 letnim doświadczeniem oraz złożonym egzaminem sędziowskim.

płk Cezary Morka
Obecnie naczelnik Wydziału Kontroli i Koordynacji w Departamencie Ochrony Informacji Niejawnych. Ponad 30 letni staż służby.

Karolina Suchanek – Frąckowiak

Obecnie pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych we Władzy Lotnictwa Wojskowego. Radca prawny oraz prokurator.

 płk Marek Guba
Obecnie główny specjalista w Zespole Zapewnienia Jakości w Lotnictwie.

ppłk Adam Sołopa

Obecnie szef Wydziału Standaryzacji oraz nadzoru zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie z doświadczeniem w obszarze audytu.

 płk (rez.) Krzysztof Kondrat
Obecnie starszy specjalista we Władzy Lotnictwa Wojskowego. Certyfikowany audytor wiodący oraz audytor wewnętrzny.

 ppłk (rez.) Janusz Drąg
Obecnie starszy specjalista we Władzy Lotnictwa Wojskowego. Wieloletni audytor w Zespole Zapewnienia Jakości w Lotnictwie.

 płk (rez.) Jacek Przybysz
Obecnie starszy specjalista we Władzy Lotnictwa Wojskowego. Eksperckie doświadczenie w obszarze badania zdarzeń lotniczych oraz audytu.

 płk (rez.) prof. dr hab. inż. Mirosław Nowakowski
Obecnie kierownik Zakładu w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych. 40-letnie doświadczenie w Instytucie poparte setką publikacji naukowych.

 prof. dr hab. inż. Grzegorz Kowaleczko
Obecnie Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych. Ponad 40 lat doświadczenia w obszarze techniki lotniczej.

 ppłk (rez.) dr hab. inż. Andrzej Leski
Obecnie Wojskowa Akademia Techniczna. Ekspert w obszarze techniki lotniczej i ekspert Europejskiej Agencji Obrony oraz NATO.

 płk (rez.) dr inż. Ireneusz Smykla
Obecnie wykładowca w Lotniczej Akademii Wojskowej. Doświadczenie z prac jako ekspert w Komisjach Badania Wypadków Lotniczych.

 płk (rez.) prof. dr hab. inż. Marek Grzegorzewski
Obecnie profesor Lotniczej Akademii Wojskowej. Powoływany wielokrotnie przez Państwową Komisję Akredytacyjną jako ekspert zespołu oceniającego.

Fot. Maciej Nędzyński/CO MON