... ...

Z okazji Dnia Strażaka  prezydent  Andrzej Duda  na wniosek szefa MSWiA  wręczył nominacje generalskie  dla  trzech komendantów wojewódzkich PSP. 

Nominację  na stopień nadbrygadiera  PSP otrzymał  Artur Gonera, mazowiecki komendant wojewódzki PSP. Gonera od 1998 roku studiował na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. W 2002 roku rozpoczął służbę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP m.st. Warszawy. We wrześniu 2009 roku został mianowany na stanowisku zastępcy dowódcy JRG nr 1 KM PSP m.st. Warszawy, a w kwietniu 2012 roku został jej dowódcą. 7 listopada 2018 roku powołano go na stanowisko zastępcy mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP, a 3 lutego 2024 roku został mazowieckim komendantem wojewódzkim PSP.

Awansowany został również warmińsko-mazurski komendant wojewódzki PSP Michał Kamieniecki. Obecny szef KW PSP w Olsztynie, służbę w Państwowej Straży Pożarnej rozpoczął w 1994 r., jako podchorąży w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Od roku 1998 pełni służbę w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie: Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 i 2, Komendzie Miejskiej i Komendzie Wojewódzkiej PSP. 19 marca 2012 r. został powołany na stanowisko zastępcy warmińsko-mazurskiego komendanta wojewódzkiego PSP, którą sprawował do 30 kwietnia 2021 r. W latach 2021-2024 pełnił funkcję zastępcy Komendanta Lotniskowej Służby Ratowniczo Gaśniczej w Porcie Lotniczym Olsztyn-Mazury. Kamieniecki w marcu 2024 roku został powołany na stanowisko warmińsko-mazurski komendant wojewódzki PSP. 

Nadbrygadierem PSP  został również  st. bryg. Janusz Drozda, który służbę w PSP rozpoczął w 1995 r. jako słuchacz - podchorąży Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. W październiku 2016 r. został powołany na stanowisko komendanta powiatowego PSP w Świebodzinie. Od sierpnia 2018 r. pełnił służbę na stanowisku zastępcy lubuskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wielkopolskim. W marcu 2024 roku powołano go na stanowisko lubuskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wielkopolskim.

Jak informuje www.infosecurity24.pl  po wręczeniu nominacji w PSP służbę pełnić będzie 7 nadbrygadierów: oprócz trzech awansowanych komendantów, są to:  zastępca komendanta głównego PSP nadbryg. Józef Galica, świętokrzyski komendant wojewódzki PSP nadbryg. Krzysztof Ciosek oraz  nadbryg. Piotr Filipek i komendant główny PSP nadbryg. Mariusz Feltynowski. W 2023 oraz na początku 2024 r. z Państwowej Straży Pożarnej odeszło ponad 400 oficerów

zdjęcie: MSWiA