... ...

Ponad 50 proc. Polaków jest zdania, że istnieje realna możliwość zbrojnego ataku Rosji na państwa NATO w ciągu najbliższych 3-8 lat. W sytuacji hipotetycznej inwazji na Polskę, mniej niż połowa respondentów zadeklarowała gotowość do wsparcia obrony kraju na różne sposoby.

Poziom przekonania wśród Polaków, że zbrojny atak Rosji na państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego jest możliwy w porównaniu z marcem wzrósł o dwa punkty procentowe. Za nieprawdopodobny taki scenariusz uważa 32 proc. badanych.

W kontekście ewentualnej inwazji Rosji na Polskę, badani byli podzieleni co do swojego potencjalnego zaangażowania. Zaledwie 44 proc. respondentów zadeklarowało, że w jakiś sposób wspierałoby obronę kraju, czy to poprzez bezpośredni udział w walkach (tylko 14 proc.), czy też przez wsparcie na tyłach frontu, np. poprzez udział w akcjach pomocowych (30 proc.).

Co czwarty ankietowany stwierdził, że starałby się żyć mniej więcej tak jak dotychczas, a co piąty, że wyjechałby w bezpieczne miejsce w kraju (4 proc.) lub za granicę (16 proc.). Co dziesiąty badany nie był w stanie jednoznacznie określić swojej reakcji.

źródło: wiadomosci.wp.pl

Więcej: >>>