... ...

Koszty działalności Antoniego Macierewicza, które ponosi całe społeczeństwo, są bardzo wysokie i idą nie w dziesiątki czy setki tysięcy, ale w miliony złotych.

Pod koniec sierpnia ubiegłego roku w wydziale cywilnym warszawskiego sądu apelacyjnego zapadł wyrok w sprawie, którą wytoczył Ministerstwu Obrony Narodowej Piotr Niemczyk, dyrektor biura analiz Urzędu Ochrony Państwa na początku lat 90. Sąd uznał, że szef resortu Antoni Macierewicz umyślnie naruszył dobra osobiste Niemczyka i że zrobił to z pobudek politycznych. Tytułem zadośćuczynienia przyznał mu 20 tys. zł wraz z odsetkami. To pierwszy wyrok, w którym sąd prawomocnie uznał, że za swoich rządów w MON Macierewicz dopuszczał się zniesławiania. Zapewne nie ostatni.

Dwa miesiące temu stołeczny sąd okręgowy w podobnej sprawie przyznał jeszcze wyższe – bo 30 tys. zł. – zadośćuczynienie byłemu wiceszefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego płk. Pawłowi Białkowi. On również został zniesławiony przez ministra Macierewicza. Sąd nie tylko podkreślał bezprawny i umyślny charakter jego działań motywowanych politycznie, ale jeszcze wskazał, że nie dochował "należytej staranności, fachowości, rzetelności przy wykonywaniu władzy publicznej".

Źródło:  www.wojskonews.pl 

Więcej: https://www.onet.pl   >>>