... ...

W Komendzie Głównej Policji zakończyło się sprawdzanie, czy we wszystkich garnizonach w kraju nie podniesiono niewspółmiernie dodatków służbowych odchodzącemu kierownictwu. „Poza garnizonem warmińsko-mazurskim nie było tego typu przypadków” – poinformowała p.o. rzecznika komendanta głównego Policji mł. insp. Katarzyna Nowak.

O niewspółmiernych dodatkach służbowych dla komendantów z woj. warmińsko-mazurskiego przechodzących na emeryturę InfoSecurity24.pl informował pod koniec stycznia. Sprawą tą zainteresował się pełniący obowiązki komendanta głównego Policji insp. Marek Boroń, który po przeprowadzeniu kontroli podjął decyzję o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego wobec byłego szefa warmińsko-mazurskiej Policji nadinsp. Tomasza Klimka w związku z przekroczeniem uprawnień.

źródło: infosecurity24.pl 

Więcej:  >>>