... ...

„Chciałbym, żeby proces płacowy w Policji został zmieniony. Formacja musi być konkurencyjna zarówno w odniesieniu do rynku pracy jak i innych służb, a zatem musimy niwelować różnice finansowe, choćby w stosunku do wojska” - mówi w rozmowie z InfoSecurity24.pl insp. Marek Boroń. Komendanta głównego Policji - w pierwszym wywiadzie od momentu objęcia stanowiska szefa formacji - pytamy też o wakaty, policyjne szkolenia, rekrutację oraz o to, czy formacja jest gotowa na powstanie Centralnego Biura Zwalczania Korupcji.

Dominik Mikołajczyk: Na stronie KGP opublikowano wyniki przeprowadzonego audytu. Obraz jaki się z niego wyłania nie napawa optymizmem. Formacja ma problem z kadrami, pieniędzmi, sprzętem, szkoleniami, strukturą. Mamy powody do niepokoju?

Insp. Marek Boroń, komednant główny Policji: Łagodziłbym raczej niepokój. Oczywiście czas, jaki mamy obecnie, jest trudny, ale to nie jest tak, że Policja nie jest sobie w stanie poradzić z problemami jakie przed nią stoją. Te problemy ewoluowały od momentu powołania formacji ponad 30 lat temu. Przypominam sobie w jakim stanie była Policja na początku lat 90-tych. Doświadczenia z tamtego okresu musimy mieć dziś w pamięci, zdając sobie jednak sprawę z tego, że to nie jest taka sama rzeczywistość. Wówczas przebiegał proces transformacji państwa, stały przed nami określone wyzwania. Dzisiaj realia są inne. Dla przykładu problem bezrobocia nie jest już tak istotny, rynek pracy jest bardziej konkurencyjny, co powoduje, że nabór do Policji napotyka na więcej trudności. 

Źródło: www.wojskonews.pl 

Więcej: https://infosecurity24.pl/   >>>