... ...

Wojsko Polskie zaprasza do udziału w piątej już edycji bezpłatnego programu szkoleniowego „Trenuj z wojskiem”, który odbędzie się od 11 maja do 13 lipca. Program, który zdobył dużą popularność wśród Polaków, ma na celu zwiększenie świadomości i gotowości obronnej społeczeństwa.

W ramach najnowszej edycji, program zostanie wzbogacony o dodatkowe elementy z zakresu wojskowości, zachowania w sytuacjach kryzysowych oraz obrony cywilnej. Szkolenia, które będą prowadzone przez doświadczonych żołnierzy Wojska Polskiego, odbędą się w różnych jednostkach wojskowych na terenie całego kraju. Uczestnicy zostaną zapoznani z podstawami obsługi broni, zasadami przetrwania, walki w bliskim kontakcie, pierwszą pomocą oraz zachowaniem podczas alarmu.

Program „Trenuj z wojskiem” przyciąga szerokie grono uczestników — dotychczas wzięło w nim udział ponad 23 tysiące osób, z czego 98% wyraziło zadowolenie z przeprowadzonych szkoleń. Wielu z nich deklaruje chęć polecenia programu swoim bliskim, co świadczy o jego pozytywnym odbiorze.

Zdaniem Ministerstwa Obrony Narodowej, inicjatywa ta nie tylko zwiększa gotowość obronną, ale także przyczynia się do budowania silnej i zintegrowanej społeczności. W obliczu rosnących zagrożeń globalnych, programy takie jak „Trenuj z wojskiem” odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu prospołecznej i proobronnej postawy wśród Polaków.

źródło: warszawawpigulce.pl

Więcej:  >>>