... ...

Po sześciu latach służby w 2 Lubelskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej z jednostką pożegnał  się zastępca  dowódcy, ppłk Sławomir Miazga. Od 14  sierpnia obejmie  stanowisko szefa Taktycznego Centrum Operacyjnego. Tego samego dnia otrzyma on także awans na pułkownika.

Jak poinformował  Kurier Lubelski, pożegnanie ppłk. Miazgi odbyło się 4 sierpnia na placu apelowym na terenie koszar 2 LBOT w Lublinie. W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele m.in. władz samorządowych, dowódców jednostek wojskowych, przedstawicieli służb mundurowych.

Wojskowy związany był z lubelskimi terytorialsami od maja 2017 roku, najpierw jako dowódca 22 Dęblińskiego Batalionu Lekkiej Piechoty, a następnie jako szef sztabu brygady oraz zastępca dowódcy 2 LBOT.

- Służba w 2 Lubelskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej była dla mnie zaszczytem, czasem niesamowitych doświadczeń i wspaniałych wspomnień. Najważniejszym dla mnie aspektem, był fakt, że wspólnie tworząc i służąc w nowym rodzaju sił zbrojnych byliśmy świadkami wyjścia wojska do społeczeństwa, zarówno w wymiarze szkoleniowym jak i działań kryzysowych. Mogliśmy być bliżej ludzi, z czego jestem najbardziej dumy. Dzięki obecnym tu dowódcom, ale przede wszystkim, dzięki wam - żołnierze i pracownicy -mogliśmy realizować zadania na tak wysokim poziomie – powiedział ppłk Sławomir Miazga.

Dowódca 2 LBOT, płk Zbigniew Kryszczuk, wręczył mu pamiątkowy ryngraf i podziękował za wieloletnią służbę.

zdjęcie: 2 LBOT

 

https://kurierlubelski.pl/lubelscy-terytorialsi-zegnaja-zastepce-swojego-dowodcy-zdjecia/ar/c1-17778291