... ...

Stopnie w służbach mundurowych ( stan na dzień 30.06.2023 r.)

W SIŁACH ZBROJNYCH RP

Podstawa: art. 135 usta. 2  ustawy z 11 marca  2022 r. o obronie Ojczyzny RP (Dz.U. 2022, (Dz. U. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347 i 641)
Stopniami wojskowymi w Wojskach Lądowych i Siłach Powietrznych w korpusach:
1) szeregowych:
• szeregowy,
• starszy szeregowy;
2) podoficerskie:
a) podoficerów młodszych:
• kapral,
• starszy kapral,
• plutonowy,
b) podoficerów:
• sierżant,
• starszy sierżant,
• młodszy chorąży,
c) podoficerów starszych:
• chorąży,
• starszy chorąży,
• starszy chorąży sztabowy;
3) oficerskie:
a) oficerów młodszych:
• podporucznik,
• porucznik,
• kapitan,
b) oficerów starszych:
• major,
• podpułkownik,
• pułkownik,
c) generalskie:
• generał brygady,
• generał dywizji,
• generał broni,
• generał.
2a. W Marynarce Wojennej stopniami wojskowymi są stopnie:
1) szeregowych:
• marynarz,
• starszy marynarz;
2) podoficerskie:
a) podoficerów młodszych:
• mat,
• starszy mat,
• bosmanmat,
b) podoficerów:
• bosman,
• starszy bosman,
• młodszy chorąży marynarki,
c) podoficerów starszych:
• chorąży marynarki,
• starszy chorąży marynarki,
• starszy chorąży sztabowy marynarki;
3) oficerskie:
a) oficerów młodszych:
• podporucznik marynarki,
• porucznik marynarki,
• kapitan marynarki,
b) oficerów starszych:
• komandor podporucznik,
• komandor porucznik,
• komandor,
c) admiralskie:
• kontradmirał,
• wiceadmirał,
• admirał floty,
• admirał
3. Najwyższym stopniem wojskowym jest stopień Marszałka Polski.


SŁUŻBA KONTRWYWIADU i WYWIADU WOJSKOWEGO


Art. 25 ustawa z 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz.U.2018 poz.1516)
W SKW i SWW obowiązują następujące korpusy i stopnie służbowe:
1) korpus szeregowych:
• szeregowy,
• starszy szeregowy;
2) korpus podoficerów:
• kapral,
• starszy kapral,
• plutonowy,
• starszy plutonowy,
• sierżant,
• starszy sierżant,
• sierżant sztabowy,
• starszy sierżant sztabowy;
3) korpus chorążych:
• młodszy chorąży,
• chorąży,
• starszy chorąży,
• młodszy chorąży sztabowy,
• chorąży sztabowy,
• starszy chorąży sztabowy;
4) korpus oficerów:
• podporucznik,
• porucznik,
• kapitan,
• major,
• podpułkownik,
• pułkownik,
• generał brygady.

POLICJA

Art. 47 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U.2017 poz.2067)
Korpusy Policji i stopnie policyjne: :
1) w korpusie szeregowych Policji:
• posterunkowy,
• starszy posterunkowy.
2) w korpusie podoficerów Policji:
• sierżant Policji,
• starszy sierżant Policji,
• sierżant sztabowy Policji;
3) w korpusie aspirantów Policji:
• młodszy aspirant Policji,
• aspirant Policji,
• starszy aspirant Policji,
• starszy aspirant sztabowy Policji;
4) w korpusie oficerów młodszych Policji:
• podkomisarz Policji,
• komisarz Policji,
• nadkomisarz Policji;
5) w korpusie oficerów starszych Policji:
• podinspektor Policji,
• młodszy inspektor Policji,
• inspektor Policji;
6) w korpusie generałów Policji:
• nadinspektor Policji,
• generalny inspektor Policji.

STRAŻ GRANICZNA

Art. 51 ustawa z 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U.2017 poz. 2365)
W Straży Granicznej obowiązują następujące korpusy i stopnie służbowe:
1) korpus szeregowych:
• szeregowy Straży Granicznej (marynarz Straży Granicznej),
• starszy szeregowy Straży Granicznej (starszy marynarz Straży Granicznej);
2) korpus podoficerów:
• kapral Straży Granicznej (mat Straży Granicznej),
• plutonowy Straży Granicznej (bosmanmat Straży Granicznej),
• sierżant Straży Granicznej (bosman Straży Granicznej),
• starszy sierżant Straży Granicznej (starszy bosman Straży Granicznej),
• sierżant sztabowy Straży Granicznej (bosman sztabowy Straży Granicznej);
3) korpus chorążych:
• młodszy chorąży Straży Granicznej,
• chorąży Straży Granicznej,
• starszy chorąży Straży Granicznej,
• chorąży sztabowy Straży Granicznej,
• starszy chorąży sztabowy Straży Granicznej;
4) korpus oficerów:
• podporucznik Straży Granicznej,
• porucznik Straży Granicznej,
• kapitan Straży Granicznej,
• major Straży Granicznej (komandor podporucznik Straży Granicznej),
• podpułkownik Straży Granicznej (komandor porucznik Straży Granicznej),
• pułkownik Straży Granicznej (komandor Straży Granicznej),
• generał brygady Straży Granicznej (kontradmirał Straży Granicznej),
• generał dywizji Straży Granicznej (wiceadmirał Straży Granicznej).

PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA

Art. 50 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U.2018 poz.1313)
Korpusy i stopnie w Państwowej Straży Pożarnej:
1) w korpusie szeregowych straży pożarnej:
• strażak,
• starszy strażak;
2) w korpusie podoficerów straży pożarnej:
• sekcyjny,
• starszy sekcyjny,
• młodszy ogniomistrz,
• ogniomistrz,
• starszy ogniomistrz;
3) w korpusie aspirantów straży pożarnej:
• młodszy aspirant,
• aspirant,
• starszy aspirant,
• aspirant sztabowy;
4) w korpusie oficerów straży pożarnej:
• młodszy kapitan,
• kapitan,
• starszy kapitan,
• młodszy brygadier,
• brygadier,
• starszy brygadier,
• nadbrygadier,
• generał brygadier.

W SŁUŻBIE OCHRONY PAŃSTWA

Art. 116. ustawy z 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz.U.2018 poz.138)
W SOP obowiązują następujące korpusy i stopnie służbowe:
1) korpus szeregowych:
• szeregowy SOP,
• starszy szeregowy SOP;
2) korpus podoficerów:
• kapral SOP,
• plutonowy SOP,
• sierżant SOP,
• starszy sierżant SOP;
3) korpus chorążych:
• młodszy chorąży SOP,
• chorąży SOP,
• starszy chorąży SOP;
4) korpus oficerów:
• podporucznik SOP,
• porucznik SOP,
• kapitan SOP,
• major SOP,
• podpułkownik SOP,
• pułkownik SOP,
• generał brygady SOP,
• generał dywizji SOP

SŁUŻBA WIĘZIENNA

Art. 49. ustawy z 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz.U.2018.0.1542)
Korpusy i stopnie Służby Więziennej:
1) w korpusie szeregowych Służby Więziennej:
• szeregowy Służby Więziennej,
• starszy szeregowy Służby Więziennej;
2) w korpusie podoficerów Służby Więziennej:
• kapral Służby Więziennej,
• starszy kapral Służby Więziennej,
• plutonowy Służby Więziennej,
• sierżant Służby Więziennej,
• starszy sierżant Służby Więziennej,
• sierżant sztabowy Służby Więziennej,
• starszy sierżant sztabowy Służby Więziennej;
3) w korpusie chorążych Służby Więziennej:
• młodszy chorąży Służby Więziennej,
• chorąży Służby Więziennej,
• starszy chorąży Służby Więziennej;
4) w korpusie oficerów Służby Więziennej:
• podporucznik Służby Więziennej,
• porucznik Służby Więziennej,
• kapitan Służby Więziennej,
• major Służby Więziennej,
• podpułkownik Służby Więziennej,
• pułkownik Służby Więziennej,
• generał Służby Więziennej.

STRAŻ MARSZAŁKOWSKA

Art. 34 ustawy z 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej ( Dz. U z 13.04.2018, poz. 729)
Korpusy i stopnie służbowe w Straży Marszałkowskiej: 1) korpus szeregowych:
• aplikant,
• starszy aplikant;
2) korpus podoficerski:
• młodszy strażnik,
• strażnik,
• starszy strażnik;
3) korpus chorążych:
• młodszy aspirant,
• aspirant,
• starszy aspirant,
• aspirant sztabowy;
4) korpus oficerów:
• podkomisarz,
• komisarz,
• nadkomisarz,
• podinspektor,
• młodszy inspektor,
• inspektor,
• nadinspektor.

SŁUŻBA CELNO-SKARBOWA

Art. 192. ustawy z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej Korpusy (Dz.U.2018 poz.508 )
W Służbie Celno-Skarbowej obowiązują następujące korpusy i stopnie służbowe:
1) korpus szeregowych Służby Celno-Skarbowej:
• aplikant,
• starszy aplikant;
2) korpus podoficerów Służby Celno-Skarbowej:
• młodszy rewident,
• rewident,
• starszy rewident,
• młodszy rachmistrz,
• rachmistrz,
• starszy rachmistrz;
3) korpus aspirantów Służby Celno-Skarbowej:
• młodszy aspirant,
• aspirant,
• starszy aspirant;
4) korpus oficerów młodszych Służby Celno-Skarbowej:
• podkomisarz,
• komisarz,
• nadkomisarz;
5) korpus oficerów starszych Służby Celno-Skarbowej:
• podinspektor,
• młodszy inspektor,
• inspektor;
6) korpus generałów Służby Celno-Skarbowej:
• nadinspektor,
• generał.