... ...

Za zgodą wiceprezesa Rady Ministrów, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. bryg. dr Krzysztof Stańczyk ustanowił 10 maja br. Dniem Dumy z Munduru w Wojskach Obrony Terytorialnej. 

W tym dniu żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, będący w czynnej służbie- pełniący Terytorialną Służbę Wojskową, żołnierze Aktywnej Rezerwy, żołnierze zawodowi- mogą udać się z miejsca zamieszkania do miejsc pracy/służby w umundurowaniu polowym. Żołnierze pełniący TSW oraz AR mogą występować w swoim miejscu pracy w umundurowaniu polowym, bez konieczności powołania do służby, z zachowaniem zasad żołnierskiego zachowania i przepisów ubiorczych. 

W ramach Dnia Dumy z Munduru dopuszczone jest organizowanie przez żołnierzy pogadanek w środowisku cywilnym przybliżających specyfikę Terytorialnej Służby Wojskowej i specyfikę WOT.

Ustanowienie Dnia Dumy z Munduru jest spełnieniem postulatów żołnierzy pełniących TSW, którzy są dumni z faktu, że służą w naszej formacji i chcą zaprezentować się w swoim miejscu pracy w umundurowaniu. 

W tym dniu - jak informuje ppłk Robert PĘKALA, rzecznik WOT - chcemy zaakcentować obecności żołnierzy WOT w środowisku cywilnym. Jesteśmy w tym środowisku na co dzień, chociaż tego nie manifestujemy, jesteśmy w przestrzeni publicznej, przemieszczamy się środkami komunikacji publicznej, a żołnierze pełniący TSW wykonują pracę w swoich zakładach pracy czy instytucjach. Tego dnia chcemy pokazać, że jesteśmy ZAWSZE BLISKO społeczności lokalnych.  Ry

zdjęcie: 5 MBOT