... ...

Nie tylko wzorowe wyszkolenie, ale także tożsamość historyczna i pamięć o poległych wyróżniać powinna każdego żołnierza. W przeddzień 1 listopada (święta Wszystkich Świętych) Terytorialsi z Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej uporządkowali groby bohaterów Powstania Warszawskiego oraz Armii Krajowej. 

Pamięć o tych, którzy oddali swoje życie w imię wolności Polski jest wpisana w nasz żołnierski obowiązek. Dziś stając naprzeciw mogił i pomników bohaterów tamtych wydarzeń mamy powinność oddawać im najwyższą cześć i chwałę. - powiedział płk dr Przemysław Żukowski, komendant Centrum Szkolenia WOT.

Żołnierze Centrum Szkolenia WOT regularnie dbają o porządek i czystość na grobach bohaterów poległych w obronie Polski. Tym razem kilkuosobowa delegacja odwiedziła i posprzątała groby mjr. Marii Kowalewskiej ps. „Myszka” oraz Edwarda Trzeciaka ps. „Galar”. 

Maria Kowalewska ps. Myszka – w konspiracji znalazła się wiosną 1943 roku w Narodowych Siłach Zbrojnych (NSZ). Przysięgę składała wraz z Wandą Lorenc  z d. Woś przed ppor. Mieczysławem Szemelowskim ps. „Miłosz”. Odbyła szkolenie sanitarne i łącznościowe, które po wybuchu powstania Warszawskiego pozwoliło jej wykonywać zadania sanitariuszki. Pani Major została także matką chrzestną sztandaru Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Tertorialnej im. kpt. Eugeniusza Konopackiego. Uroczystość nadania sztandaru odbyła się 26 września 2021 r. na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Edward Trzeciak ps. Galar - żołnierz Armii Krajowej z oddziału „Warta IV” w Wysokim Litewskim. Po wprowadzeniu stanu wojennego współpracował z toruńskim podziemiem solidarnościowym. To w jego domu na Stawkach funkcjonowała przez dwa lata jedna z drukarni największego wydawnictwa podziemnego w Toruniu Kwadrat. W PRL-u działał też w Klubie Inteligencji Katolickiej. 

Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej im. kpt. Eugeniusza Konopackiego, ps.  „Trzaska” w Toruniu realizuje swoje zadania już od 2018 roku. Jest to jednostka dynamicznie rozwijająca się z wysokim stanem ukompletowania kadry szkoleniowej. Zajmuje się przygotowaniem żołnierzy, zarówno Terytorialnej Służby Wojskowej, jak i żołnierzy zawodowych, do funkcji dowódczych oraz instruktorsko-specjalistycznych w strukturach Brygad Obrony Terytorialnej.

ppor. Krzysztof Wójcik