... ...

Wczoraj, 10 stycznia 2024 roku w Akademii Policji w Szczytnie odbył się egzamin końcowy szkolenia zawodowego oficerskiego oraz egzamin końcowy z zakresu szkolenia zawodowego oficerskiego, do którego przystąpiło łącznie 223 policjantów.

Przypomnijmy, że od stycznia ubiegłego roku zmieniły się przepisy dotyczące szkolnictwa policyjnego. Aktualnie w programie szkoleń realizowanych w Policji wyróżniamy cztery szkolenia zawodowe tj.: podstawowe, podoficerskie, aspiranckie i oficerskie.

Wczoraj 119 słuchaczy szkolenia zawodowego oficerskiego oznaczonego symbolem SZO-5/23 przystąpiło do najważniejszego egzaminu w karierze policjanta. Dzięki ukończonemu szkoleniu, które rozpoczęli 16 października 2023 roku oraz zdaniu egzaminu końcowego zostaną oficerami Polskiej Policji.

Do tego samego egzaminu przystąpiło wczoraj 104 policjantów, którzy ukończyli studia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie/Akademii Policji w Szczytnie lub ukończyli szkolenie zawodowe aspiranckie z wyróżnieniem albo zdali egzamin z zakresu tego szkolenia z wyróżnieniem.

Policjanci podeszli do egzaminu na podstawie § 31 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie szkoleń zawodowych i doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. poz. 2506) oraz w zw. z art. 34 ust. 10 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2023 r. poz. 171 z późn. zm.)

Akademia Policji w Szczytnie jest częścią systemu edukacyjnego policjantów w Polsce, w tym jedyną policyjną placówką szkoleniową w kraju, w której kształcą się przyszli oficerowie.

źródło: policja.pl 
Foto: Jacek Konieczny DKS APwSz