... ...

Ponad 145 elewów z Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej 28 kwietnia, złożyło przysięgę wojskową w Słubicach. Uroczystość była zwieńczeniem miesięcznego szkolenia, a jednocześnie początkiem służby ojczyźnie.

„Polska - to taka kraina,
która się w sercu zaczyna.
Potem jest w myślach blisko,
w pięknej ziemi nad Wisłą.
Jej ścieżkami chodzimy,
budujemy, bronimy.
Polska - Ojczyzna...
Kraina, która się w sercu zaczyna.”
Wiersz Ryszarda Przymusa, Polska.

Ochotnicy z DZSW ukończyli 27-dniowy, podstawowy etap szkolenia. Przez miesiąc  pracowali na to, by zostać żołnierzami Wojska Polskiego.

Żołnierskich podstaw pod okiem doświadczonej kadry instruktorów nabierali w dwóch garnizonach 17 WBZ - w szeregach kompanii rozpoznawczej, 1 batalionu piechoty zmotoryzowanej oraz 5 batalionu saperów.

Przysięga wojskowa to akt ślubowania będący jednocześnie wyrazem najwyższego zobowiązania wobec Ojczyzny i całego narodu.

W niedzielę, 28 kwietnia, punktualnie o godz. 10:00 na Placu Bohaterów w Słubicach, wśród zaproszonych gości i najbliższych, elewi wypowiedzieli słowa roty przysięgi. Była to wyjątkowa chwila dla żołnierzy i ich rodzin.

Podczas uroczystości jeden z wyróżnionych żołnierzy, szer. Żaneta, podziękowała instruktorom za szkolenie oraz w imieniu swoim, koleżanek i kolegów, odczytała okolicznościowe przemówienie – „Jako kandydaci do zawodowej służby wojskowej - my elewi bierzemy na siebie dziś zaszczytny obowiązek kontynuowania tradycji Wojska Polskiego. Obiecujemy, że przekazaną wiedzę wykorzystamy najlepiej jak potrafimy, pamiętając o żołnierskim zachowaniu i dyscyplinie”.

Po złożeniu przysięgi, zainteresowani dalszą służbą wojskową przez 11 miesięcy będą nabierać doświadczenia na konkretnych stanowiskach służbowych w jednostkach wojskowych.

Wzniosłego charakteru ceremonii dodała kompania honorowa wystawiona przez 2 bpzmot oraz orkiestra reprezentacyjna Sił powietrznych z Poznania. 

                                                     ***
Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa jest skierowana dla wszystkich tych, którzy nigdy wcześniej nie pełnili służby wojskowej. Po miesiącu szkolenia podstawowego można w przyszłości zasilić rezerwy albo wstąpić do armii zawodowej.

Aby zostać żołnierzem 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, należy spełnić podstawowe warunki: być osobą pełnoletnią, mieć polskie obywatelstwo, być zdrowym, sprawnym i niekaranym. Zadzwoń: 887 703 311. Szczegółowe informacje można także znaleźć na stronie internetowej https://www.wojsko-polskie.pl/bedziesz-/

Tekst: kpt. Anna Dominiak
Zdjęcia: st. szer. spec. Patryk Szymaniec