... ...

27 stycznia na placu apelowym Akademii Wojsk Lądowych odbyła się uroczysta promocja oficerska 16 absolwentów uczelni. Na pierwszy stopień oficerski promowani zostali absolwenci 3-miesięcznego kursu oficerskiego dla pracowników resortu obrony narodowej.  

W połowie  ubiegłego roku, ówczesny szef  MON  podjął  decyzję o częściowej zamianie stanowisk   pracowników  cywilnych w resorcie  ON   na wojskowe  pod warunkiem  odbycia kursu  oficerskiego  i posiadania  tytułu magistra. 

Aktu promowania na pierwszy stopień oficerski dokonał Dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych Pan gen. dyw. dr inż. Sławomir Drumowicz, który zwrócił się do nowo promowanych: – Dzisiaj staliście się oficerami Wojska Polskiego biorąc na siebie obowiązek służby Ojczyźnie. Gratuluję Wam po trzykroć: promocji na pierwszy stopień oficerski, wyboru tego trudnego zawodu oraz odwagi, że w dzisiejszych czasach zdecydowaliście się zostać oficerami Wojska Polskiego. Pamiętajcie, że od tej pory Waszemu służbowemu życiu będą towarzyszyć trzy słowa: Bóg, Honor, Ojczyzna.

Nowo mianowanym oficerom duszpasterskiego błogosławieństwa udzielili: kapelan Akademii ks. ppłk Maksymilian Jezierski oraz przedstawiciel Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego ks. Grzegorz Cebulski.

Absolwent, który osiągnął najwyższe wyniki podczas szkolenia został wyróżniony przez rektora-komendanta AWL nagrodą rzeczową.

Tego dnia patenty oficerskie, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Zwierzchnika Sił Zbrojnych RP  Andrzeja Dudy, bohaterom uroczystości wręczył  rektor-komendant gen. bryg. dr hab. Piotr Płonka. Ry

zdjęcia: Marek Kańtoch  ( AWL)