... ...

"To specyficzna i wyjątkowa służba. Dziękuję wszystkim żołnierzom, pokoleniom żołnierzy za ich służbę na rzecz bezpieczeństwa Polski. Dziękuję za te 20 lat niezłomnej służby. Ochraniacie najważniejsze osoby w państwie, prowadzicie działania o charakterze antyterrorystycznym. Jesteście wyszkoleni na najwyższym poziomie. Żeby do was przystąpić, trzeba spełnić najwyższe wymagania, trzeba być po prostu najlepszym. (…) Jestem bardzo z was dumny, państwo polskie jest z was dumne, za te dwadzieścia lat pełnej poświęcenia służby" - powiedział wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podczas święta Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie.

Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Warszawie został sformowany w 2004 roku. Żołnierze Oddziału zajmują się ochroną kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej, odpowiadają też za bezpieczeństwo najważniejszych osób w państwie podczas ich pobytu na terenie obiektów wojskowych oraz członków delegacji zagranicznych przyjeżdżających do Polski.

Ich zadaniem jest też przeciwdziałanie aktom terrorystycznym, walka z przestępczością zorganizowaną, zapewnienie wsparcia policyjnego oddziałom i pododdziałom Sił Zbrojnych RP wydzielanych do użycia w sytuacjach kryzysowych wynikających z zagrożeń terrorystycznych, udzielanie pomocy Policji w razie zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego, wykonywanie zadań w składzie wielonarodowych pododdziałów policji wojskowej biorących udział w misjach stabilizacyjnych, pokojowych, operacjach ratowniczych i humanitarnych prowadzonych przez ONZ, NATO, UE, OBWE lub wynikających z innych porozumień międzynarodowych.

Wicepremier podziękował żołnierzom Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej za codzienną służbę oraz podkreślił jej specyfikę służby, a także wierność tradycji i patriotyzm.  

                                     ***

W 2014 roku Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Warszawie przejął dziedzictwo tradycji Oddziału Dyspozycyjnego „A” Kedywu Okręgu Warszawa Armii Krajowej. MON, Ry

Fot. Krzysztof Niedziela/CO MON