... ...

W 2024 roku przypada 233. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Szczególnie w tym wyjątkowym dla każdego Polaka dniu, żołnierze z 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej uczcili majowe święto.

„Maj – rocznica pięknych serc!
Maj – rocznica wielkich myśli,
Tym, co dawno przeminęli,
Hołd składają, ci co przeszli.
Choć przeminął dawno wiek,
Dawne hasła się zmieniły,
Orzeł począł nowy bieg.
Lecz z przeszłości czerpał siły”. - Michał Aret, Trzeci Maj.

Początek maja to czas, kiedy w całej Polsce odbywają się uroczystości patriotyczne, apele, pokazy oraz parady. Jak co roku żołnierze 17 WBZ uczcili rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Wielkopolska Brygada swoją obecnością uświetniła wojewódzkie obchody w Gorzowie Wielkopolskim, powiatowe uroczystości w Świebodzinie, Kaliszu, Międzyrzeczu oraz Drzonowie i Krośnie Odrzańskim.

Wśród powiewających na masztach biało-czerwonych flag 233. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja przebiegała w patriotycznej atmosferze.

                                         ***

Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie, drugą na świecie spisaną ustawą regulującą system prawny mającym odbudować siłę Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Uchwalona 3 maja 1791 roku na Sejmie Czteroletnim ustawa wprowadzała ustrój monarchii konstytucyjnej, a na jej podstawie przyjęto trójpodział władzy na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, a także zniesiono m.in. liberum veto, konfederacje i wolną elekcję.

Tekst  i zdjęcie: kpt. Anna Dominiak

 

 

Oficer prasowy 17. WBZ
kpt. Anna Dominiak