... ...

Z okazji Święta Wojskowych Centrów Rekrutacji, 27 bm. przed Muzeum Wojska Polskiego na Cytadeli Warszawskiej szef MON wziął udział w spotkaniu z żołnierzami i pracownikami wojska WCR. 

Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji, pod które podlegają Wojskowe Centra Rekrutacji, to instytucja, która zajmuje się promocją i popularyzacją służby w Wojsku Polskim oraz pozyskiwaniem żołnierzy do służby zawodowej i terytorialnej. Powołana w 2022 roku, po wejściu w życie ustawy o obronie Ojczyzny.

CWCR koordynuje i nadzoruje działalność wojskowych centrów rekrutacji. Ma przedstawicieli w każdym województwie. Wojskowe Centra Rekrutacji to miejsca, gdzie można szybko załatwić niezbędne formalności związane z aplikowaniem do służby w wojsku. Osoba zainteresowana wstąpieniem do wojska może złożyć wniosek w dowolnie wybranym Wojskowym Centrum Rekrutacji w całej Polsce. Na miejscu założona zostanie ewidencja wojskowej kandydata czy wydane zostanie orzeczenie o zdolności do służby wojskowej. Co do zasady potrwa to nie dłużej niż dwa dni.

„Dziękuję za państwa wysiłki, za państwa działania, które zaowocowały tym, że Wojsko Polskie liczy dziś ponad 187 tysięcy żołnierzy. Od czasu wejścia w życie ustawy o obronie Ojczyzny niemal 57 tysięcy żołnierzy przeszło przez dobrowolną zasadniczą służbę wojskową. Turnus, który się właśnie kończy w najbliższą sobotę był najliczniejszym z dotychczasowych, ponad 4300 żołnierzy przeszło szkolenie. W listopadzie rozpocznie się ostatni, tegoroczny turnus. Mamy już ponad 7 tysięcy zgłoszeń. To wszystko świadczy o tym, że Wojsko Polskie rośnie w siłę i się rozrasta” - powiedział  szef MON Mariusz Błaszczak. 

Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji gen. bryg. Mirosław Bryś zwrócił uwagę na to, że terenowe organy wykonawcze ministra obrony narodowej powstały dzięki ustawie o obronie ojczyzny.  Dodał, że wszystkie drogi do służby wojskowej wiodą obecnie przez wojskowe centra rekrutacji. Tylko w tym roku wnioski o powołanie do służby wojskowej w WCR-ach w całej Polsce złożyło ponad 71 tysięcy osób. 

Podczas uroczystości szef MON wręczył żołnierzom i pracownikom wojskowych centrów rekrutacji pamiątkowe ryngrafy.

                       ***

Obowiązująca od 23 kwietnia 2022 roku ustawa o obronie ojczyzny zreformowała terenową administrację wojskową. Zgodnie z nowymi przepisami działalność rozpoczęło Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji, a zamiast 16 wojewódzkich sztabów wojskowych powstało 16 zamiejscowych oddziałów CWCR-u (w Szczecinie, Gdańsku, Olsztynie, Białymstoku, Bydgoszczy, Warszawie, Zielonej Górze, Poznaniu, Łodzi, Lublinie, we Wrocławiu, w Opolu, Katowicach, Kielcach, Krakowie i Rzeszowie). Swoich przedstawicieli CWCR ma także w 86 wojskowych centrach rekrutacji (dawne wojskowe komendy uzupełnień). Do zadań CWCR należy organizowanie i koordynowanie rekrutacji do służby wojskowej, planowanie i administrowanie zasobami rezerw osobowych i rzeczowych oraz planowanie uzupełnień pokojowych, kryzysowych, mobilizacyjnych i wojennych, a także świadczeń na rzecz obrony. 

Wojskowe centra rekrutacji organizują również i koordynują zadania w zakresie psychologii służby i pracy oraz pomocy psychologicznej na rzecz osób uprawnionych do jej uzyskania, ujednolicają szkolenia rezerw osobowych Sił Zbrojnych RP, przygotowują projekty aktów prawnych dotyczących rekrutacji do służby wojskowej i uzupełniania zasobów rezerw osobowych i rzeczowych, w tym zasad nakładania świadczeń na rzecz obrony, realizują przedsięwzięcia związane z promocją Sił Zbrojnych RP. 

Do ich zadań należy również koordynowanie kwalifikacji wojskowej w czasie pokoju oraz jej prowadzenie w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, dostosowywanie uzupełniania potrzeb osobowych jednostek wojskowych oraz innych jednostek wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa, koordynowanie czynności realizowanych w ramach gromadzenia zasobów osobowych na potrzeby uzupełnienia mobilizacyjnego Sił Zbrojnych i w czasie wojny oraz udział w planowaniu przestrzennego zagospodarowania, ze względu na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa. MON, Ry

Fot. Maciej Nędzyński/CO MON