... ...

– Po raz kolejny 3 tysiące osób w Warszawie zbiera się, żeby rozmawiać o bezpieczeństwie Polski, Europy i świata, żeby dyskutować o najbardziej szczegółowych fragmentach związanych z bezpieczeństwami narodowymi, jak i bezpieczeństwem sojuszniczym. Chciałbym po pierwsze podziękować organizatorom za niezwykłe, wyjątkowe przedsięwzięcie jakie realizują od kilku lat w Polsce. To jest największa tego typu konferencja, to jest największe tego typu spotkanie. Jesteśmy bardzo dumni i wdzięczni, że bierzecie na siebie odpowiedzialność za to, żeby budować odporność społeczeństwa, żeby informować, edukować, przedstawiać najważniejsze rzeczy dotyczące strategii i bezpieczeństwa naszego wspólnotowego - mówił wicepremier W. Kosiniak – Kamysz podczas konferencji Defence24 Days na stadionie PGE Narodowy.

Wśród tematów bieżącej edycji Defence24Days są m.in.: Siły Zbrojne RP oraz Polski Przemysł Obronny jako filary bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, rewolucja technologiczna na nowym polu walki, agresja Rosji na Ukrainę jako pokoleniowe wyzwanie dla bezpieczeństwa regionalnego i globalnego, rola NATO i UE w zapewnianiu bezpieczeństwa Europy, wargaming oraz globalne wyzwania bezpieczeństwa.

– Trzeba wspierać Ukrainę. Będziemy to robić i humanitarnie i militarnie, tak jak do tej pory. Nie ma wsparcia Ukrainy bez roli jaką odgrywa Polska - w szkoleniu żołnierzy, w hubie transportowym, w doświadczeniach, które przekazujemy, również w sprzęcie, którym donujemy w kolejnych transzach na rzecz Ukrainy, w zaangażowaniu się w inicjatywy amunicyjne, we wszystkie przedsięwzięcia organizowane przez naszych sojuszników  - mówił szef MON.

Podczas Defence24Days wicepremier odniósł się także do rozbudowy polskiej armii i jej najbliższych priorytetów w tym obszarze. Jego zdaniem  kluczowa  jest transformacja polskiej armii. Rzecz kluczowa dla naszego bezpieczeństwa. Potrzebne są jednak korekty  i  lepsze prowadzenie polityki choćby związanej z dokumentami strategicznymi, a także związane z przejrzystością zakupów czy naznaczeniem priorytetów.  Żeby dobrze korzystać z najnowocześniejszego sprzętu żołnierz Wojska Polskiego musi czuć się wyposażony w najlepszy sprzęt i czuć się bezpiecznie. 

W trakcie wystąpienia szef MON podkreślił, że edukacja naszego społeczeństwa w obszarze bezpieczeństwa to zadanie wielu instytucji. Wicepremier przypomniał o nowym projekcie MON pn. „Edukacja z wojskiem”, który obejmuje  3 tysiące szkół. W trakcie zajęć dzieci będą mogły się zapoznać z najważniejszymi sprawami dotyczącymi bezpieczeństwa narodowego, dotyczącymi umiejętności zachowania się w sytuacjach kryzysowych i trudnych. To nie chodzi tylko o zagrożenie wojenne, ale to chodzi o klęski żywiołowe, o sytuacje, które wymagają umiejętności udzielenia pierwszej pomocy, zareagowania, poinformowania, zaalarmowania. Tego wszystkiego Wojsko Polskie będzie uczyć dzieci w szkołach, w szkole podstawowej i w szkołach średnich. To jest bardzo ważne, że wychodzimy poza ramy zbrojeń, poza ramy modernizacji, transformacji armii. 

Coroczna konferencja branżowa Defence24 Days odbywa się już po raz siódmy. Wydarzenie tradycyjnie poświęcone jest kluczowym zagadnieniom z zakresu obronności państwa w wymiarze krajowym oraz międzynarodowym. Konferencja jest platformą debaty i wymiany doświadczeń przedstawicieli rządu oraz administracji publicznej, dowódców Wojska Polskiego, ekspertów oraz środowiska przemysłu zbrojeniowego.

      ***

„Edukacja z wojskiem” to 6-tygodniowy (6 maja – 20 czerwca) program edukacyjno-obronny - przygotowany i realizowany we współdziałaniu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Obrony Narodowej. Polega na przeprowadzeniu przez żołnierzy Wojska Polskiego specjalnie przygotowanych szkoleń w polskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Jego głównym celem i założeniem jest podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz kształtowanie podstawowych nawyków i umiejętności z zakresu obrony i ochrony ludności oraz zachowania w sytuacjach kryzysowych. To odpowiedź na współczesne potrzeby, wyzwania oraz zagrożenia związane z bezpieczeństwem. MON, Ry

zdjęcie: CO MON